Afbeelding

Doorbraak nodig op Visioterrein

Grave 1.194 keer gelezen

Door Annelies Graafsma

GRAVE - Op 18 september start de gemeente met grootschalige onderzoekswerkzaamheden op het voormalige Visioterrein aan de Elisabethstraat in Grave in verband met de herinrichting van het terrein. Het is bepaald niet de eerste keer dat er onderzoek wordt gedaan. Maar steeds opnieuw leverde dit onderzoek niet voldoende informatie over wat wel en wat niet onder de grond aanwezig is. En die informatie is nodig voor het bouwen van een nieuwe ‘vestingmuur’. (tekening Bureau West8)

De bewoners van de binnenstad wachten ondertussen op uitvoering. Grave wil toe naar een autoluw centrum en daarvoor is veilig kunnen parkeren op het Visioterrein noodzakelijk. Meer dan een jaar geleden, op dinsdag 10 mei 2022, was de laatste informatieavond over de plannen en het vaststellen van het bestemmingsplan. Verantwoordelijk wethouder David Sölez en architect Penne Hangelbroek van Bureau West8 presenteerden toen het ontwerp. Bij die presentatie hebben aanwezigen vragen gesteld over parkeren, over de te bouwen Brugpoort (hoek Elisabethstraat-Brugstraat), over het fietspad van het centrum naar de achterliggende Estersveldwijk en het behoud van de beschermde monumentale mammoetboom. Vragen waren er ook over de afweging tussen ecologische natuurwaarden van het terrein en het houden van evenementen op deze plek. De wethouder gaf toen aan dat er bewust voor is gekozen om het evenemententerrein niet rechtstreeks in het bestemmingsplan op te nemen. Het voordeel hiervan is dat per aanvraag van een evenement kan worden beoordeeld of het betreffende evenement passend is voor het terrein en of er wel of geen vergunning voor wordt verleend.

Na 10 mei 2022 bleef het lang stil. De vraag nu is dan ook of het plan en de ontwerptekeningen (zie foto) nog steeds actueel zijn, hoe de planning eruitziet en wat de mogelijke obstakels zijn. Toch is er, zegt de gemeente, achter de schermen gewerkt aan de verdere voorbereiding voor de eerste fase van het Visioplan. Maar de resultaten van het grondonderzoek leverden volgens de gemeente te weinig op om volgende stappen te kunnen zetten. De oorspronkelijke ontwerpgedachte (Bureau West8) is om op de oude fundamenten een ‘vestingmuur’ te reconstrueren. Hiervoor is het nodig om te weten waar deze fundamenten zich exact bevinden, hoeveel er van de oude fundamenten nog bewaard is gebleven én wat de kwaliteit ervan is. Zijn ze bijvoorbeeld stevig genoeg om er de nieuwe vestingmuur op te kunnen bouwen (raadsinformatiebrief 6 september 2023, red.)? In de informatie aan raadsleden geeft de gemeente aan dat als na een week graven blijkt dat er heel weinig materiaal aanwezig is, of dat de resten van slechte kwaliteit zijn, de werkzaamheden worden gestopt. Duidelijk is dan dat de nieuwe muurconstructie niet op de oude resten gebouwd kan worden. Er zal dan een nieuwe constructie moeten worden gemaakt, een paar meter voor de oude.

De hoop is dat het komende onderzoek een doorbraak kan betekenen in dit ontwikkelproces dat al loopt vanaf 2015.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant