Afbeelding

Werkgroep Zwerfafval houdt binnenstad Grave schoon

Grave 1.049 keer gelezen

Door Annelies Graafsma

GRAVE - “Het ergste zijn de peuken op straat”, zegt Marita Schouten, op zondagochtend aan de koffie in De Gouden Leeuw in Grave (foto). “Het kost veel tijd om ze op te rapen. Slecht voor het milieu, want de peuken zijn moeilijk afbreekbaar.”

Een groep vrijwilligers van de Werkgroep Zwerfafval van Wijkraad Binnenstad Grave heeft er op deze zondag al een uurtje vuilruimen opzitten. Astrid Schaap, wijkraadlid, is de coördinator van de werkgroep. Elke maand vraagt ze vrijwilligers te helpen de binnenstad schoner te maken. Het is een wisselende groep bewoners die op zaterdag of zondag naar de pomp op de markt komt, waar ze het nodige materiaal krijgen aangereikt. Daarna trekken ze de stad in op zoek naar blikjes, papier, plastic en andere rommel. Ze kennen intussen de plekken waar het meeste vuil ligt.Wijkraad Binnenstad Grave is in maart dit jaar in een vernieuwde samenstelling van start gegaan. Was de oude wijkraad vooral gericht op sociale activiteiten, de nieuwe wijkraad is meer in interactie met de gemeente Land van Cuijk (LvC).

Dick Herfst
Dick Herfst heeft het voorzitterschap van Jeroen van der Eerden overgenomen. “Een willekeurige groep bewoners uit de binnenstad van Grave is op verzoek van de gemeente afgelopen jaar bijeengeweest in de zogeheten bouwcommissie. Ze hebben daar, begeleid door externe deskundigen, een zogeheten KernenCV gemaakt. In alle wijk- en dorpsraden van het LVC is dat gebeurd, ook in Velp, Escharen en Gassel. Participatie is de doelstelling.”

“In de binnenstad Grave waren er door dit initiatief van de gemeente plotseling twee raden naast elkaar. Het Bouwteam en de Wijkraad. Die hebben we in samenspraak met alle deelnemers laten opgaan in een Wijkraad, het is een bundeling van krachten geworden”, zegt Dick Herfst (foto). “We zitten in een overgangsfase en willen de bewoners van de binnenstad binnenkort uitnodigen kennis te maken met de sociale activiteiten en plannen uit het kernen-CV. Alle sociale activiteiten blijven we stimuleren, maar we gaan ook zakelijker aan de slag vanuit de wijkvisie die nu opgesteld is.”

‘Zakelijker’ betekent volgens Herfst: indien nodig in discussie gaan met de gemeente. Het visiedocument of kernen-CV is leidend hierin. De wijkraad volgt de eigen ontwikkelingen en staat daarvoor in contact met gebiedswethouder Joost Hendriks. De gemeente maakt gebruik van de visiedocumenten bij het opstellen van hun beleidsplannen en begrotingen. Herfst: “In het centrum gaat het bijvoorbeeld over plannen voor het Visioterrein, het ophogen van dijken, fietsenstalling, bouw en toerisme”. 

De visies bespreekt de wethouder in de gemeenteraad.De vrijwilligers van de Werkgroep Zwerfafval hebben hun ronde erop zitten. Samen drinken ze koffie en bespreken de laatste nieuwtjes. Vuilprikken is ook een sociale activiteit, net als koken voor de wijk, lezen met de wijk en wandelen met de wijk. De bewoners van de Koninginnendijk vertellen dat ze vaker vuilprikken, ze houden hun eigen, nieuw opgeleverde, wijk ook bij. Er klinkt alleen maar enthousiasme. Kijk voor meer info of aanmelden op www.Wijkraadbinnenstadgrave.nl.

Dick Herfst.
Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant