Afbeelding

Langjarige traditie in Grave gaat verloren: geen carnavalsmis in Sint-Elisabethkerk

Grave 2.110 keer gelezen

POTHUUSBURG - Een langjarige traditie in Grave gaat verloren. De ludieke carnavalsmis, die al decennia wordt gehouden in de Sint-Elisabethkerk, gaat niet door omdat carnavalsvereniging Pothuusburg weigert het door het kerkbestuur verlangde bedrag van 325 euro te betalen.

Organisatie van de drukbezochte jaarlijkse carnavalsmis is in de gezamenlijke handen van de carnavalsvereniging en het kerkbestuur. Het geld dat wordt opgehaald met de collecte is dan voor de kerk. “Dit jaar wil het kerkbestuur echter dat wij als carnavalsvereniging 325 euro bijleggen, vanwege de terugloop van kerkgangers en de stijgende energiekosten”, laat carnavalsvereniging Pothuusburg weten. “Wij vinden dat die rekening niet bij de carnavalsvereniging moet liggen. De kerk vergelijkt de carnavalsmis met een uitvaart of huwelijk, maar dat is niet eerlijk.”

Het kerkbestuur stelt niet anders te kunnen dan die 325 euro in rekening te brengen. “Geconfronteerd met fors dalende inkomsten en sterk stijgende lasten - door de coronapandemie, de koopkracht en energiekosten - staan wij als parochie voor grote uitdagingen. Hierover is altijd open gecommuniceerd”, laat Alexander van Megen weten namens het kerkbestuur.

‘Niet nieuw’

Een tarief voor carnavalsvieringen is volgens hem niet nieuw. “Jaren geleden stelde toenmalig pastoor René Aarden de vier carnavalsverenigingen voor om voortaan één grote carnavalsmis in de Sint-Elisabethkerk te vieren, voorafgegaan door kleine, maar ludieke optochten naar de kerk vanuit Escharen, Gassel en Velp. Dit initiatief strandde. Vanwege de toen al noodzakelijke bezuinigingen vroeg het kerkbestuur al een bedrag voor deze ‘ingelaste’ vieringen in de dorpen. Dat stuitte op bezwaar. Het ‘compromis’ dat gevonden werd, was de ‘belofte’ van een vette collecte van tenminste het bedrag dat het bestuur voor de bijzondere vieringen vroeg. Dit bedrag is overigens zelden of nooit opgehaald.”

Exploitatietekort van een ton
Dat het niet goed gaat met de kerken in Noordwest-Europa is geen nieuws. In 2020 kopte dagblad Trouw al dat de katholieke parochies in Nederland stevig in het rood stonden. Van Megen: “Dat gold toen ook voor onze parochie. Het kerkbestuur heeft toen, via de jaarlijkse kerstkaart en advertenties in de Arena, laten weten dat als de bijdragen van parochianen niet zouden toenemen, het thema ‘kerksluiting’ nadrukkelijk aan de orde zou komen. Met een tekort van bijna een ton per jaar (2019 en 2020) móet er iets gebeuren.”

Actie Kerkbalans
De gevolgen van de coronapandemie en de daaropvolgende energie- en koopkrachtcrises hakken er bij de parochie financieel fors in. In het beleidsplan is te lezen hoe weinig huishoudens (in 2021 droegen 369 huishoudens in Escharen, Gassel, Grave en Velp gezamenlijk 32.571 euro bij, red.) bijdragen aan de parochie. “Dit is een harde werkelijkheid, maar wel een realiteit waarmee we als kerkbestuur moeten werken. Als je naar de cijfers kijkt, kan de parochie niet op de huidige voet verder. Er moet wat gebeuren om onze parochie toekomstbestendig te maken, willen we in 2027 een vitale geloofsgemeenschap kunnen zijn. Structureel zwarte cijfers is het doel. Het is belangrijk dat uit een duidelijke stijging van ‘levend geld’, en met name de Actie Kerkbalans, zichtbaar wordt wat het draagvlak in de parochiekern of bredere lokale gemeenschap is voor het kerkelijk leven dan wel de instandhouding van de kerken.”

‘Geen commerciële tarieven’
Volgens het kerkbestuur worden er geen ‘commerciële tarieven’ geheven. “Integendeel. Er wordt van alles aan gedaan om mensen, binnen en buiten de parochie duidelijk te maken hoe belangrijk financieel draagvlak is voor de toekomst van de parochie. Het zou laf zijn om weg te kijken en binnen nu en vier jaar niet alleen de kerk van Velp, maar óók die van Escharen en Gassel te sluiten kerken zonder er alles aan gedaan te hebben om dát te voorkomen.”

Hoewel het bestuur van carnavalsvereniging Pothuusburg en de kerk nog wel in gesprek zijn met elkaar lijkt de carnavalsmis in Grave dit jaar niet door te gaan. Erg jammer, vindt de carnavalsclub. “Een carnavalsmis hoort bij carnaval. We willen deze traditie in Grave niet verloren laten gaan.”
Alexander van Megen: “Het kerkbestuur heeft via de media vernomen dat de carnavalsviering door Pothuusburg is afgeblazen. Dat besluit wordt door de parochie gerespecteerd.”

Afbeelding

Uit de krant