Afbeelding

Bewonersavond over dijkversterking in Catharinahof Grave

Grave 523 keer gelezen

GRAVE - Waterschap Aa en Maas gaat de komende jaren aan de slag met het versterken van de dijk tussen Cuijk en Ravenstein. Op maandag 13 februari van 16 tot 19 uur is er een bewonersavond over dit project in Catharinahof in Grave.

Het versterken van de dijk biedt kansen voor de gemeente. Kansen die volgens het CDA Land van Cuijk verder uitgewerkt mogen worden. Daarom stemde de partij donderdag 2 februari in met de zogenoemde ‘mee-koppelkansen’ die het college voorlegde. Enkele voorbeelden van mee-koppelkansen zijn de aanleg van fietsroutes, herstel van het toeristisch appel en het verrijken van de omgeving rondom de dijk. Het CDA wil deze kansen verder laten uitwerken, maar niet zonder voorwaarden. Over een drietal mee-koppelkansen waren er twijfels of de uitkomsten voldoende de afweging zouden maken tussen het algemeen belang en het lokaal belang. 

Tijdens de commissievergadering werd door het CDA de vraag gesteld of het leggen van een fietspad over het gehele dijktracé een meerwaarde biedt. Gemeenteraadslid Jochem Jacobs: “Zeker ook gezien er een herontwikkeling gaat plaatsvinden van de N321 en bewoners langs de dijk last kunnen hebben van een fietsroute over de dijk. Zeker rond de Vegetasscheweg in Escharen trek ik de meerwaarde zeer in twijfel. Hetzelfde geldt voor de aanleg van een parkeervoorziening langs de bomvrije in Grave.”
Jacobs kreeg bijval van de LPG en LLvC. Volgens het CDA zijn er goede alternatieven die de voorkeur verdienen en de steun hebben van de inwoners. “Deze dienen bij voorkeur te worden uitgewerkt”.

Een ander twijfelpunt was de aanleg van een fietsbrug ter hoogte van het industrieterrein in Cuijk. Een fietsbrug zou het tracé over de dijk kunnen verlengen zonder alternatieve routes. “Maar de kosten voor de realisatie zouden kunnen uitkomen op bijna 3 miljoen euro”, stelt raadslid Martens. Het CDA is, samen met de andere raadsfracties, van mening dat er eerst alternatieven in beeld moeten worden gebracht en de raad in staat moet worden gesteld om alternatieven te kunnen beoordelen. Een motie van die strekking die opgesteld en ingediend werd door Team Lokaal, CDA, LLvC en de LPG, kon op unanieme steun van de raad rekenen. Het college kan aan de slag en het CDA kijkt uit naar de verdere uitwerking. 

Uit de krant