Afbeelding

Scheuren in Hampoort Grave; meer onderzoek nodig

Grave 1.006 keer gelezen

Door Annelies Graafsma

GRAVE - De scheuren aan de Hampoort zijn voor voorbijgangers niet zomaar te zien. Toch zijn de scheuren die door de stenen heenlopen goed zichtbaar in het Stadsmuseum en bij de poort aan de kant van het Visioterrein. Bureau Delfgou deed in opdracht van de oude gemeente Grave onderzoek naar de staat van het monumentale gebouw. Wethouder Joost Hendriks van Land van Cuijk is nu verantwoordelijk voor de aanpak. De vraag is hoe ernstig de scheuren in de gewelven zijn, wat de oorzaak is en welke mogelijkheden er zijn om het gebouw te redden. Martien Koolen, archeoloog en bestuurslid van Graeft Voort vindt het allemaal te langzaam gaan: “De Hampoort scheurt in alle windrichtingen, de voorkant (Visioterrein, red.) valt bijna naar achteren. Er moet iets aan gedaan worden!” (foto’s: Martien Koolen)

Er is het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de opgetreden schade en scheurvorming aan de Hampoort in Grave. Belangrijk voor de onderzoekers is wat er in het verleden al aan verbouwingen en constructies is gedaan. Woordvoeder gemeente over het onderzoek: “Op basis van hetgeen nu bekend is, lijkt de houten fundering die misschien gebreken begint te vertonen, één van de belangrijkste oorzaken van de opgetreden schade en scheurvorming aan de Hampoort. Om hier zeker van te zijn is aanvullend onderzoek noodzakelijk. De gemeente Land van Cuijk zal hierin samen met de stichting Graeft Voort en het ingenieursbureau Delfgou optrekken”.

Martien Koolen: “De waterstand is lager, het grondwater is gezakt, alle Graafse vestingwerken van 1674 zijn op palen gebouwd, deze fundering staat nu droog.”Het stadsmuseum Grave heeft dagelijks last van de loszittende stenen en daardoor gruis. Het is ook vooral aan de kant van het museum waar de fundamenten waarschijnlijk zijn aangetast.

De gemeentewoordvoerder: “Omdat de resultaten van deze onderzoeken nog wel een aantal jaren op zich laten wachten, en om het gebruik van de ruimten in het hoofdgebouw mogelijk te maken, wordt de opgetreden scheurvorming/loszittende stenen in de gewelven tijdelijk hersteld door het aanbrengen van zogenoemde verticale wokkels waarbij de onderste laag stenen wordt verankerd aan de bovengelegen laag metselwerk. Hiermee kan de optredende grote overlast worden beperkt en kan er gelijktijdig aan aanvullend onderzoek en daarna aan een eventueel plan tot herstel worden gewerkt. Naast het lopende onderzoek naar de fundering wordt een monitoringsplan opgesteld. Door het periodiek meten van aan te brengen deformatiebouten in de gevels wordt op langere termijn een duidelijk beeld van de eventuele vervorming weergegeven. Op basis van deze gegevens kan worden vastgesteld wat en hoe snel het één en ander gebeurt en wanneer er ingegrepen moet worden”.

Koolen: “in heel Nederland is het grondwaterpeil lager. Daar komt bij dat Grave op moerasachtige grond is gebouwd. Alleen het kasteel stond hoog op een stroomrug van de Maas. De palen staan niet meer volledig in het water, balken en palen kunnen gaan rotten en het gebouw valt uiteen als je niets doet. Het moet niet te lang duren”.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant