Afbeelding

‘Geen sprake van kappen Graafse mammoetboom’

Grave 769 keer gelezen

Door Annelies Graafsma

GRAVE - De zorgen voor de toekomst van de Mammoetboom op het voormalige Visioterrein in Grave hebben verschillende ‘groene’ groeperingen bij elkaar gebracht. Samen met de Bomenstichting stelden zij een petitie op om de monumentale boom, geplant in 1886, te beschermen. 1476 mensen ondertekenden de petitie, 548 inwoners uit het Land van Cuijk en 928 uit de rest van Nederland. Leni Koot, contactpersoon van de Bomenstichting, bood de petitie op 17 november voorafgaande aan de Openbare Raadsavond aan de gemeenteraad aan.

Wethouder Maas, portefeuillehouder Duurzaamheid, Natuur en Mobiliteit moest zich verontschuldigen. De voorzitter van de Raadsavond, Hans Vermeulen (CDA), nam de honneurs waar en nam de petitie in ontvangst. Maas’ woordvoerder laat daags na de raadsinformatieavond weten dat er geen sprake is van het kappen van de boom.

De Mammoetboom wordt volgens de indieners van de petitie bedreigd door de woningbouw- en parkeerplannen in de buurt. De bouwplannen, die nog in voorbereiding zijn en waarover waarschijnlijk in het nieuwe jaar pas duidelijkheid komt, bestaan uit de ontwikkeling van enkele appartementen aan de rand van het Visioterrein. Rond de plek van de bouwplannen staat een aantal bomen. De Mammoetboom, een Sequoia, is 31 meter hoog en heeft een stamomtrek van zes meter. Hij kan gemakkelijk honderden jaren oud worden en nog tientallen meters hoger. De boom staat op de Kaart Groen Erfgoed van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Volgens de indieners van de petitie vormt de boom één ecosysteem met de omringende bomen en het omringend groen; een ecosysteem met specifieke kwaliteiten.Wethouder Antoinette Maas heeft onlangs raadsinformatie uit laten gaan over een Tijdelijk afwegingskader gemeentelijke (laan)bomen. Hierin is bepaald dat de gemeente uitgaat van het behoud van bomen door het principe “niet kappen, tenzij...”. 

Op dit moment loopt er een pilot. Ervaringen moeten bijdragen aan een natuurvisie en bomenbeleid in het hele Land van Cuijk. De wethouder wil dit bomenbeleid samen met allerlei groeperingen opstellen.De indieners van de petitie en de wethouder lijken hetzelfde doel voor ogen te staan. De waarde van groen wordt door beiden onderschreven. In de bespreking van de petitie op de Raadsavond stelden commissieleden de vraag of er eigenlijk wel sprake is van een tegenstelling. “Is er contact geweest tussen de indieners van de petitie en de wethouder”, vragen zij Koot. Zij kaatst de vraag terug. “Misschien moet uzelf eens aan de wethouder vragen hoe het zit met de bomenkap op het Visioterrein. U heeft hier iets te zeggen”. Op een schriftelijke vraag van Arena aan het college kwam snel antwoord. ‘Geen sprake van het kappen van de boom!’. 

Nu is het wachten op de concrete bouwplannen. Dat wordt 2023.

Uit de krant

Uit de krant