Maarten Slooves van Filmcafé Grave.
Maarten Slooves van Filmcafé Grave.

Filmcafé Grave is terug van weggeweest - Theaterzaal Bonskazerne beschikbaar als bioscoop

Grave 15 keer gelezen

Door Annelies Graafsma

GRAVE - Al meteen na de verwoestende brand in het Palazzo Theater in 2015 legde het bestuur van het Filmcafé Grave contact met verschillende locaties in Grave om een doorstart te maken. In de afgelopen zeven jaar is dat niet gelukt. Op het terrein van de Generaal de Bonskazerne in Velp is nu echter de grote theaterzaal beschikbaar als bioscoop.

De zaal was destijds in gebruik als film- en theaterzaal voor militairen. Om er films te kunnen draaien vraagt het Filmcafé de gemeente incidenteel om een subsidie van 50.040 euro en daarnaast voor vijf jaar een exploitatiesubsidie van 4.180 euro. Op 23 juni werd dit voorstel in de Commissie Inwoners van het Land van Cuijk besproken. Op 30 juni vroeg wethouder Joost Hendriks de raad in te stemmen met de investering van 50 mille en de raad ging hier unaniem mee akkoord.

De doorstart op de Bonskazerne, waar het Filmcafé een zaal kan huren van BOEi (Nationale maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed, red.) is volgens de woordvoeders van de VVD en D66 een unieke kans. Alle seinen staan op groen, maar er zijn ook nogal wat kritische vragen. Zeker vier partijen vragen zich af of het Filmcafé geen kansen heeft laten liggen. Liberaal LVC stelt vragen bij een marktonderzoek uit 2013. Kloppen de gegevens nog wel? Filmhuizen hebben het best lastig op dit moment. De partij vraagt zich ook af of er rekening is gehouden met streamingsdiensten waardoor iedereen eenvoudig thuis films kan kijken. En zijn er fondsen gevonden voor eigen financiering? Ook Team Lokaal vraagt zich af of de exploitatieverwachtingen wel reëel zijn. Team Lokaal wil ook weten of het Filmcafé zelf op zoek is geweest naar sponsoren. De woordvoerder van de SP zegt zich af te vragen of de locatie buiten het centrum van Grave überhaupt geschikt is voor een Filmcafé. Is publiek dat in het verleden naar het Palazzotheater in het centrum kwam ook bereid om naar de Bonskazerne te komen? Meerdere partijen vragen zich af of het Graafse Filmcafé contact heeft gehad over de andere initiatieven in het Land van Cuijk. Kunnen partijen niet samengebracht worden is vervolgens de vraag. Samen de PR verzorgen en programma’s afstemmen wordt tijdens de commissie vergadering als wens geuit. Eén van de leden van het bestuur van het Filmcafé, een D66-er, antwoordt via een ‘lijntje’ met een D66-commissielid, dat zij met de schouwburg in Cuijk al contact hebben gezocht. De LPG snapt de bezwaren die aangedragen worden, maar is van mening dat de “supermooie locatie” alle kansen biedt.

Wethouder Joost Hendriks: Filmcafé aanwinst voor Grave
Wethouder Hendriks (CDA) beantwoordt alle vragen. Hij is ervan overtuigd dat het Filmcafé alle opties heeft bekeken, maar dat andere mogelijkheden afvielen door gebruiksbeperkingen, veiligheid, beperkte capaciteit of de kosten: ‘Er is gekeken naar de voormalige Rabobank op de markt in Grave (nu KLIK), de Sociëteit, het Kerkje in Velp, de kapel van het Oude Maaszicht, de Protestantse kerk, de bibliotheek in de Trompetterstraat en Catharinahof waar al een theaterzaal in gevestigd is. In Catharinahof waren aanpassingen aan de zaal nodig, zoals een afgeschermde ruimte voor de projector en gordijnen voor het tegengaan van weerkaatsing op de witte wanden. Ook de horecamogelijkheden van Catharinahof zijn volgens het bestuur te beperkt en de opslag van de filmstoelen was niet eenvoudig te regelen’. Het hoge commerciële tarief voor de opslag van de stoelen gaf voor het Filmcafé mede de doorslag om niet in zee te gaan met Catharinahof.

Over streamingsdiensten stelt de wethouder dat Filmcafé Grave niet de reguliere filmtitels vertoont maar juist de Arthouse-films en dus een specifiek publiek aanspreekt. De locatie buiten het centrum is volgens hem geen probleem. De Bons is per fiets goed bereikbaar en de parkeermogelijkheden zijn zelfs beter. Natuurlijk is een nadeel dat de bezoekers voor en na het filmbezoek minder snel gebruik gaan maken van de horeca in het centrum. En er zal wel een horecavergunning aangevraagd moeten worden. Het filmcafé wil vaker gaan draaien, van twee naar drie momenten in de week. Omdat er bij dit initiatief, ondanks eerdere successen, rekening gehouden moet worden met tegenvallende bezoekersaantallen, wil de wethouder een pilot-periode van twee jaar aanhouden. In deze twee jaren moet het Filmcafé zich bewijzen. Donderdagavond 30 juni viel het besluit. Het Filmcafé Grave gaat in het najaar van start.

Uit de krant

Uit de krant