Afbeelding

Als vanouds tezamen bij opgeknapte Mariakapel Gassel

Gassel 410 keer gelezen

GASSEL - De parochie H. Elisabeth viert zondag 14 augustus het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming tijdens een bijzondere mis bij de Mariakapel even buiten Gassel. Harmonie Meer Vreugd verzorgt onder leiding van Bart van Zutven de muziek. Schuttersgilde St. Jan Gassel draagt de aloude Staakmadonna aan, brengt een bloemenhulde en de vaandelgroet. Vorige zomer is vanuit de Gasselse gemeenschap veel geïnvesteerd in het herstel van de Mariakapel en het restaureren van een nu vrijstaand Mariabeeld. Celebrant tijdens de H. Mis in deze bijzondere omgeving is pastoor Herman Schaepman. De aanwezigen zingen samen de vaste gezangen, enkele Marialiederen en weten zich van harte uitgenodigd om tijdens de Mariahulde een lichtje aan te steken. Na afloop is er een kopje koffie of thee voor de gasten.

Vanwege de gebruikelijk opkomst uit de parochie én regio brengt iedereen een eigen stoeltje mee. Mocht slecht weer onverhoopt deze openluchtviering onmogelijk dreigen te maken, dan luidt men in Gassel zaterdagavond tegen zes uur de klok, verschijnt er een bericht op de parochiewebsite en is deze H. Mis zondag om elf uur zonder harmonie in de St. Jan de Doperkerk.

Uit de krant

Uit de krant