Wethouder Maarten Jilisen biedt de begroting aan aan burgemeester Marieke Moorman.
Wethouder Maarten Jilisen biedt de begroting aan aan burgemeester Marieke Moorman.

Programmabegroting Land van Cuijk 2024 aangenomen

Algemeen 463 keer gelezen

Door Annelies Graafsma

LAND VAN CUIJK - De Programmabegroting Land van Cuijk 2024 werd op 9 november door wethouder Jilisen aangeboden aan burgemeester Marieke Moorman. In deze begroting zijn, naast de ambities, ook de knelpunten uit de Kadernota-2024 verwerkt.

De begrotingsprogramma’s geven een inzicht in wat het college wil bereiken, wat de gemeente daarvoor gaat doen en wat het kost. Raadsleden konden reageren en legden nieuwe wensen op tafel. En wensen waren er veel: van strandjes langs de Maas, innovatieve woningbouw, terugdraaien van de verhoging van de OZB en toiletten in de binnenstad van Cuijk, tot verlichte fietspaden en flitspalen langs de drukke wegen in de gemeente.

Een aantal moties werd meteen weer ingetrokken toen bleek dat het college de wensen die er in werden verwoord, al eerder in de visiedocumenten had opgenomen. Zo wordt bijvoorbeeld in december de ‘Mobiliteitsvisie’ gepresenteerd waarin nieuwe initiatieven voor wegen en verbeteringen voor fietsers, automobilisten en het openbaar vervoer zijn opgenomen. Er is hiervoor een ruim budget in de begroting beschikbaar.

Het terugdraaien van de OZB-verhoging (inbreng door LPG) haalde het in de stemming niet. GroenLinks-PvdA kreeg van Team Lokaal, CDA, D66 en SP steun voor een onderzoek naar de mogelijkheid kinderen tot 4 jaar gebruik te laten maken van de kinderopvang, ook als ouders nu niet in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Ouders die allebei werken, worden nu niet gecompenseerd. Er was ook aandacht voor problemen met ruimte voor verbouw en stalling van carnavalswagens. Liberaal LvC en het CDA vroegen wethouder Mark Janssen de carnavalsverenigingen die dat nodig hebben (Grave en Mill) te faciliteren in mogelijkheden. In Mill wordt onderzocht of de gemeentewerf ingezet kan worden.

Over bouwen in het Land van Cuijk vond een stevige discussie plaats met wethouder Bouke de Bruijn. En met resultaat: de motie om een deel van de extra middelen voor woningbouw in te zetten voor een onderzoek naar de mogelijkheid om innovatieve woningbouwprojecten ook in de gemeente Land van Cuijk van de grond te tillen, werd aangenomen.

Het amendement van het CDA met de wens om het krediet voor strandjes langs de Maas uit te breiden, werd door de gemeenteraad ondersteund. Ook de motie ‘aandacht voor ouderen’ werd aangenomen. Er is volgens de indieners een tekort aan aantrekkelijke, geschikte en betaalbare woningen voor senioren. In de motie wordt aandacht gevraagd voor de doorstroming van ouderen uit grotere eengezinswoningen naar geschikte seniorenwoningen. Het college kreeg de opdracht ‘Best Practices’ te onderzoeken en te kijken wat hiervan overgenomen kan worden in het Land van Cuijk.

De Programmabegroting-2024 werd aangenomen met één stem tegen (FvD).

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant