Afbeelding

‘Natuur is onmisbaar voor ons bestaan’

Algemeen 1.140 keer gelezen

Door Annelies Graafsma

LAND VAN CUIJK - “Tegels en klinkers eruit en groen er voor in de plaats”. Allerlei initiatieven zijn er om te vergroenen om hitte tegen te houden; landelijk en ook in de gemeente Land van Cuijk. Het college wil werk maken van het behoud, het versterken en het uitbreiden van natuur. ‘Dat we in bossen zoveel brandnetels en bramen zien en andere soorten verdwijnen, zegt iets over de stand van de natuur”, begint wethouder Antoinette Maas (foto onder) het gesprek met Arena.

Als je het weet en erop gaat letten, valt het echt op: er staat hoger gras met bloemen in de bermen aan de kant van de weg. Het belang van het behoud van de verschillende soorten schimmels, planten en insecten is geen punt van discussie meer. Het maaibeleid van de gemeente is aangepast om de biodiversiteit te vergroten.

Biodiversiteit
Zorgen voor meer soorten planten en dieren, meer biodiversiteit, en voor een gezonde leefomgeving zijn speerpunten van de Natuurvisie van de gemeente Land van Cuijk. Waarom? “Natuur is onmisbaar voor ons bestaan, het biedt ook rust en ontspanning’, zegt wethouder Antoinette Maas weloverwogen. ‘Toch levert natuurbehoud ook discussie op, voegt ze eraan toe. Onze ruimte is schaars. We willen ruimte om huizen te bouwen, ruimte om zonnepanelen te plaatsen, ruimte voor vervoer en bijvoorbeeld ruimte voor de landbouw. Allemaal begrijpelijke en belangrijke onderwerpen.”

Maas: “We gaan een Natuurvisie schrijven. Daarin leggen we vast hoe we willen dat de toekomst van de natuur in Land van Cuijk eruit ziet. Hiervoor moeten we nadenken over waar we de natuur willen behouden, versterken en uitbreiden. Dat kunnen we niet alleen. We hebben hiervoor de partners nodig die zich al met de natuur bezighouden en ook de inwoners van onze gemeente. We hebben een enquête uitgezet om de inwoners van het Land van Cuijk te vragen wat zij belangrijk vinden. In enkele minuten is de vragenlijst ingevuld. We hopen op veel reacties.”

Wat mensen zelf kunnen doen? “Zelf een boom planten helpt al, of een tegel eruit, groen erin. En bloemen zaaien: binnenkort kun je bij elke bibliotheek én aan de balie in het Cuijkse gemeentehuis weer gratis bijenmengsel halen”.

Wethouder Maas vertelt graag over de samenwerking, want alleen kan zij de natuurplannen niet uitvoeren: “Samen met het Waterschap Aa en Maas zijn er al mooie initiatieven langs de Raam. Het gaat over voldoende variatie, over natuur die zichzelf mag zijn, over poelen aanleggen voor bijvoorbeeld kikkers en salamanders. Maar het gaat ook over het grondwaterpeil: over het vasthouden van water voor in droge periodes. De agrarische sector (ZLTO) is een belangrijke partner die we graag ‘verleiden’ om mee te werken. Soms zijn we echt samen aan het puzzelen met de kaart erbij om te kijken wat de mogelijkheden zijn bij boeren, bijvoorbeeld bij het realiseren van ecologische verbindingszones. Als het perceel van een agrariër van belang is voor zo’n verbindingszone en die wil meewerken aan de natuurplannen, dan is er bijvoorbeeld een mogelijkheid om grond te ruilen. Wij nemen een strook land over en geven elders iets terug. Eenmaal natuur dan blijft het ook natuur.”

“We hebben zoveel mooie natuur, maar zelfs in de beschermde gebieden gaat het niet goed met de natuur. Dat is de uitkomst van metingen door de Provincie Noord-Brabant wat betreft de Natura2000-gebieden. We gaan het voor de natuur in de gemeente laten onderzoeken door de universiteit van Wageningen. We hebben die uitkomsten nodig”, vertelt wethouder Maas. “We moeten weten aan welke knoppen we moeten draaien. Hoe zit het met de bodem, hoe gaat het met de bomen, de bossen en de verschillende soorten planten en dieren? Daarna maken we een verbeterplan voor vijf jaar. We denken daarbij aan meer hagen in het landschap zoals we die kennen van de Maasheggen. Een coulissenlandschap kan ook in deze omgeving. Natuurlijk moeten we straks, als we plannen willen uitvoeren, keuzes maken die ook nog eens geld gaan kosten, maar niets doen is geen optie. We gaan zeker 90.000 bomen planten, dat is een plan dat er al ligt. En niet alleen burgers, agrariërs, ook bedrijven doen mee. Een aantal bedrijven op de industrieterreinen in Cuijk is gemotiveerd om gebruik te maken van de mogelijkheden van het groenplan: Elbers Groen verzorgt pakketten voor ondernemers die willen vergroenen.”

De vragenlijst is te vinden via https://forms.office.com/e/QpL0cEmtL9.

Afbeelding

Uit de krant