Afbeelding

Meer leden, meer bezoekers en meer uitleningen in Noordoost-Brabantse bibliotheken

Algemeen 491 keer gelezen

REGIO - Bijna 600.000 bezoekers kwamen in 2022 in de Noordoost-Brabantse bibliotheken. Het aantal bibliotheekleden nam toe, vooral het aantal jeugdleden. En het aantal uitleningen is gestegen. Na twee jaar beperkende maatregelen vanwege corona is 2022 een jaar van herstel en groei geweest.

In 2022 zijn Openbare Bibliotheken landelijk gekenmerkt als essentiële dienstverlening. Onder meer door de aanwezigheid van Informatiepunten Digitale Overheid (IDO). Bibliotheekmedewerkers hebben veel mensen op weg geholpen door vragen te beantwoorden over overheidswebsites en hun digitale vaardigheden te verbeteren.
Opvallend is dat het aantal volwassen leden vrijwel stabiel is gebleven, maar de uitleningen zijn flink gestegen. Er worden meer materialen op hetzelfde abonnement geleend. Daarnaast studeren steeds meer jongeren in de Bibliotheek. En een toenemend aantal mensen waardeert de Bibliotheek als plek om aangenaam te verblijven, te leren of lekker te lezen. Want ook ten opzichte van 2019 zijn de bezoekersaantallen sterk gestegen.
Structurele samenwerking met bijvoorbeeld het onderwijs, DigiTaalhuis en de vele activiteiten die de bibliotheken in de gemeenten Bernheze, Maashorst, Meierijstad en Oss in en buiten de bieb organiseren, werpen duidelijk hun vruchten af en worden in 2023 geïntensiveerd.

Uit de krant