Afbeelding

Elde College en Udens College tekenen intentieovereenkomst bestuurlijke fusie

Algemeen 787 keer gelezen

UDEN - Door het ondertekenen van een intentieovereenkomst op woensdag 30 november hebben de besturen van het Elde College (Meierijstad en Sint-Michielsgestel) en het Udens College (Maashorst) het voornemen bevestigd om bestuurlijk te gaan fuseren per 1 januari 2024. Beide scholen hebben een regionale functie en zijn zogenaamde brede scholengemeenschappen. Zij bieden dus een breed onderwijsaanbod voor een grotere regio.

Het voorgenomen besluit tot een bestuurlijke fusie is genomen door Michel Dankers (bestuurder van het Elde College) en Ad van Kemenade (bestuurder van het Udens College). Dit besluit geniet de goedkeuring van zowel de Raad van Toezicht van het Elde College als van het Udens College. De uitkomsten van een uitgebreide verkenning in het afgelopen jaar, waarbij een grote groep medewerkers betrokken was, hebben de basis gevormd voor het genomen besluit. Er wordt nu een haalbaarheidsonderzoek gestart om de bestuurlijke fusie te realiseren.

Beide organisaties hebben door de demografische ontwikkelingen te maken met een dalend leerlingenaantal. Door intensief samen te werken, kan ondanks een daling van het leerlingenaantal, een kwalitatief, hoogstaand en breed onderwijsaanbod in de regio behouden blijven. Het onderwijsaanbod kan ook doorontwikkeld, vernieuwd en aangepast worden op de leer- en ontwikkelbehoeften van de leerlingen. Hiermee lopen diverse ontwikkelingen voor de medewerkers gelijk op. Zo biedt het meer mogelijkheden voor professionalisering, kennisdeling en een vergroting van loopbaanperspectieven voor medewerkers.

Kort samengevat kunnen door een bestuurlijke fusie de beleidsterreinen onderwijs, kwaliteitszorg, personeel en bedrijfsvoering versterkt worden.

Een bestuurlijke fusie heeft geen consequenties voor de vestigingen van zowel het Elde College als het Udens College. Beide scholen behouden hun eigen identiteit en profilering. Leerlingen en ouders kunnen blijvend rekenen op het onderwijsaanbod en de kwaliteit ervan, zoals dat nu in de diverse gemeenten bestaat.
De verwachting is dat er in het tweede deel van 2023 een definitief besluit genomen kan worden voor een bestuurlijke fusie per 1 januari 2024.
Beide bestuurders spreken hun vertrouwen uit om samen met de medewerkers, leerlingen, ouders en relaties een sterk onderwijsaanbod in de regio te blijven realiseren.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant