Afbeelding

‘Natuur is iets van iedereen’ - Start Platform Natuur, ecologie en landschap Land van Cuijk

Algemeen 467 keer gelezen

Door Annelies Graafsma

LAND VAN CUIJK - De gemeente Land van Cuijk had 14 november een groot aantal organisaties op het terrein van natuurbescherming en natuureducatie verzameld in het voormalige stadhuis Grave. Naast lokale stichtingen en verenigingen, zoals IVN en Milieuvereniging Land van Cuijk, zaten ook provinciale en landelijke organisaties aan tafel zoals landbouworganisatie ZLTO, Brabants Landschap en Natuurmonumenten. Het was de kick-off van het Platform Natuur, ecologie en landschap Land van Cuijk. De gemeente wil samen met het Platform komen tot een ‘Integrale natuurvisie Land van Cuijk’.

Wethouder Antoinette Maas (PvdA/GL) hield de organisaties voor dat de natuurvisie ‘iets van iedereen is’. Zij wil de visie nadrukkelijk samen met organisaties in het veld ontwikkelen. Wetenschappelijke instituten zoals Wageningen Universiteit moeten kennis en ervaring inbrengen, maar minstens zo belangrijk is input van lokale stichtingen en verenigingen; die weten vaak het best wat kansen en bedreigingen zijn en hebben vrijwilligers in het veld. Tijdens de kick-off werd ook stilgestaan bij ervaringen uit het verleden en elders in het land. Positieve ervaringen met het beschermen, aanleggen en onderhouden van ecologische verbindingszones bijvoorbeeld. Dat zijn ‘groene’ verbindingen tussen natuurgebieden die zorgen dat dieren en planten niet geïsoleerd raken. Wat er mis kan gaan als langs elkaar heen gewerkt wordt, werd ook duidelijk. Hoogleraar David Kleijn van Wageningen Universiteit liet de aanwezigen zien dat bij natuurbeheer iedereen in ‘de keten’ van belang is. Van de wetenschappelijke onderzoeker en beleidsmaker van de gemeente tot de man op de trekker die de bermen bijhoudt. Kleijn: “Het gaat vaak mis in de communicatie, bijvoorbeeld als de man op de trekker niet de goede instructie krijgt van de gemeente en gaat maaien waar dat niet de bedoeling is. Of een aannemer die van Openbare Werken de opdracht krijgt een pad te verharden dat een zandweg met bloemrijke bermen had moeten blijven.

Het platform komt komend jaar vaker bij elkaar om samen met wethouder Maas aan een nieuw natuur- en landschapsbeleid in het Land van Cuijk te werken.

Uit de krant

Uit de krant