Afbeelding

Land van Cuijk vangt versneld statushouders op

Algemeen 538 keer gelezen

LAND VAN CUIJK - 150 mensen met een verblijfstatus voor Nederland krijgen versneld een woning in het rijksgebouw in Overloon dat voorheen in gebruik was als AZC. “Het gaat om 150 mensen die al ‘gekoppeld’ zijn aan de gemeente Land van Cuijk”, vertelt burgemeester Wim Hillenaar tijdens een persgesprek op woensdag 18 mei. Het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) zit met de handen in het haar nu de stroom vluchtelingen aanhoudt en heeft de gemeente al eerder gevraagd of het AZC (Asielzoekerscentrum) langer open mag blijven. Het college heeft daar nee opgezegd. Hillenaar: “We hebben democratisch besloten om het AZC Overloon op 22 mei te sluiten. Het afgelopen jaar zijn er geen problemen meer geweest, maar de afspraak om te sluiten staat. We vinden wel dat het gebouw gebruikt kan worden, aan de ene kant voor de Oekraïense vluchtelingen (mogelijkheden voor 250 mensen, red.) en aan de andere kant nu ook voor mensen die nog wachten op huisvesting in het Land van Cuijk”.

Door Annelies Graafsma

Hillenaar: “Het is een tussenoplossing voor de mensen met een status, die nu in AZC’s verblijven. Zij mogen in Nederland wonen en werken en wachten op een woning in een toegewezen gebied. Dat laatste is met de huidige woningmarkt geen makkelijke opgave. We hebben als gemeente de opdracht om honderdvijftig mensen per jaar op te vangen en dat lukt tot op heden steeds, maar de woningmarkt is krap. We hebben nu meegedacht over oplossingen voor het huisvestingsprobleem. Op de locatie in Overloon kunnen vijftien families met een status blijven. Daarnaast komt er een aantal mensen uit Grave en er komen statushouders uit andere delen van het land. Voor alle duidelijkheid, het COA is bij deze mensen niet meer in beeld”.
De burgemeester is dinsdagavond in gesprek gegaan met de Dorpsraad Overloon en heeft woensdag contact gezocht met de dorpsraad Stevensbeek.

Verantwoordelijk wethouder Willy Hendriks: “Het aantal mensen dat wordt opgevangen wordt in de loop der tijd niet groter. De huisvesting is verre van ideaal, is sober en het gebouw is feitelijk aan renovatie toe. Er wordt nu eerst flink schoongemaakt. Door de mensen direct een woonplek te bieden, beginnen de statushouders meteen met hun inburgeringstraject in het gebied waar ze ook gaan wonen (Land van Cuijk breed; red.) en kunnen wij hen begeleiden naar werk en zelfstandigheid. Kinderen kunnen naar de school waar ze voor kiezen en hoeven niet meer te verhuizen. Wij zorgen ook voor beveiliging en begeleiding op het terrein.”

Uit de krant

Uit de krant