Afbeelding

Vergrijzing: wat betekent dat voor de samenleving?

Algemeen 251 keer gelezen

In de provincie Noord-Brabant wonen momenteel ruim een half miljoen 65-plussers. Dat is dik 21 procent van de bevolking, iets boven het landelijke gemiddelde. Welke gevolgen heeft het ouder worden van de bevolking op Nederland en dus ook de Brabantse dorpen en steden?

Op 1 januari 2020 bedroeg het aantal 65-plussers in Nederland 19,8 procent. In aantallen omgezet: een kleine 3,5 miljoen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). En de vergrijzing zet nog wel even door, ook in Brabant. De verwachting is dat het aandeel 65-plussers tot rond het jaar 2040 blijft toenemen, om daarna langzaam te dalen. In Brabant groeit het aandeel 65-plussers de komende twee decennia naar 27 procent. Het vergrijzingsproces verloopt naar verhouding sneller in landelijke gebieden.

Minder werkenden
Wat betekent de vergrijzing? Welke gevolgen heeft het ouder worden van de bevolking op Nederland en dus ook de Brabantse dorpen en steden? De vergrijzing raakt ons allemaal, ook jongeren. Of misschien zelfs wel juist jongeren. Als het aandeel pensioengerechtigden stijgt, daalt het aandeel werkenden. Werkenden die premie betalen om ouderenvoorzieningen te bekostigen. De lasten worden dus verdeeld over steeds minder werkende schouders. Die trend zal de economische groei remmen, is de verwachting. Het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd naar 67 jaar is één van de (impopulaire) maatregelen om de negatieve gevolgen van de vergrijzing te dempen.

Zorgkosten blijven stijgen
Meer ouderen betekent meer zorgkosten. Ouderdom komt nu eenmaal met gebreken. Meer ouderen gaan gebruikmaken van thuiszorg. Van de mensen die een beroep doen op de wijkverpleging is driekwart 67 jaar of ouder. Dat blijkt uit cijfers van Vektis, een informatiecentrum voor de zorg. Door de vergrijzing zal de vraag naar medische hulpmiddelen blijven stijgen. Hulpmiddelen die er mede voor zorgen dat senioren thuis kunnen blijven wonen.

LEQUAL

Uit de krant