Digikrant

AR-01

interim-directeur Toine van Helden zijn bevindingen kenbaar aan de gemeente- raad. lopen wij niet weg. De men- sen die hebben meegewerkt hebben vrijuit gesproken en daarbij persoonlijke uit- spraken gedaan. Dit maakt dat wij niet alles openbaar kunnen maken.”

Arena week 45 2008

Arena week 45 2008

Arena weekblad voor Landerd, Herpen en Ravenstein

Zeelandse scholen Wethouder Van der Wijst ging in op de Zeelandse scholenbouw. Progressief Landerd had eerder de vertragingen rondom de bouw van de nieuwe (brede) school opgehangen aan het feit dat deze moet worden ingepast in de herontwikke- ling van het Zeelandse centrum. De partij refe- reerde daarmee aan de in haar ogen onterechte val van wethouder Annette van Delft. Wethouder Van der Wijst ontkende dit en zegde toe dat “álles in de start-

Arena weekblad voor Landerd, Herpen en Ravenstein

nen we voor het circuit humusgrond gebruiken die wordt afgegraven in het kader van een verschralings- project in natuurgebied De Maashorst. Dat kan een kostenbesparing tot wel acht ton opleveren. In dat geval zou het circuit dus zo’n twee miljoen gaan kosten.” Landerd heeft op de begroting voor 2009 al vier ton gereserveerd voor het crossterrein. “Hoewel er nog geen exacte afspraken zijn gemaakt over de ver- deelsleutel ga ik ervan uit dat alle vier betrokken ge- meenten evenveel bijdragen.”

AR-01

mdat er zoveel inwoners een lintje kregen en de ruimte in het raadhuis in Schaijk beperkt is, reikte burgemeester Doorn de onderscheidingen in twee sessies uit. De volgende per- sonen kregen een koninklijke onderscheiding W E E K B L A D A R E N A - W E E K 1 7 - V R I J D A G 2 5 A P R I L 2

Arena weekblad voor Landerd, Herpen en Ravenstein

Antwoordapparaat Alle praktijken in de regio maken gebruik van een antwoord- apparaat tijdens drukkere periodes of de lunchpauze. Zo komen ze de patiënten tegemoet als ze niet in staat zijn de telefoon te beantwoorden. Het antwoordapparaat geeft aan wat patiënten moeten doen als ze dringend hulp nodig hebben. Volgens de huisartsen is het nummer van de spoedlijn bekend bij de patiën- ten omdat het goed gecommuniceerd wordt via onder meer folders.

Arena week 40 2008

Arena week 40 2008

Arena weekblad voor Landerd, Herpen en Ravenstein

lossing leidt. De uitspraak hierover wordt over enkele maanden verwacht. De Vries: “Wij gaan die zaak voor negentig procent zeker winnen.” Succesnummers: Whisky Ruime keuze uit ons assortiment met scherpe acties ! 1 kilo witte zoete druiven voor 1,99 500 gram spruiten + 500 gram witlof samen 0,99 20 sappige Spaanse mandarijnen nieuwe oogst 2,99

Arena weekblad voor Landerd, Herpen en Ravenstein

LANDERD - De gemeente Landerd gaat de komende vier jaar nadrukkelijk werk maken van de gezondheid van haar inwoners. Dat zegt wethouder welzijn Peter Raaijmakers, die afgelopen dinsdag het gemeentelijk gezondheidsbeleid voor de periode 2008-2012 toelichtte. Albert Heijn t.a.v. H. Christiaens Burg. Hoefnagelstraat 14 5374 GZ Schaijk Telefoon 0486 46 40 46

Arena weekblad voor Landerd, Herpen en Ravenstein

m ontsluiting van de toekom- stige brede school annex multifunctionele accommo- datie in het gebied Kerkstraat-Oost mogelijk te maken, wil het college de panden Kerkstraat 56a, 58 en 58a van Henk van Tiel en zo mogelijk ook het pand van begrafenisonderneming Van Dongen (nummer 56) Woensdagavond in de Kerkstraat: wethouder Chris School legt enkele lokale politici uit wat de plannen van het college zijn met het centrum van Zeeland.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties