Digikrant

Weekblad Arena

Weekblad Arena week 46 2008

AR-01

Loze beloftes De dorpsraad ijvert al ruim een jaar voor het behoud van een stukje dienst- Arena niet bereikbaar voor commentaar. Zijn reactie volgt in de uitgave van volgende week.

Arena week 43 2008

Arena week 43 2008

Arena week 39 2008

Arena week 39 2008

AR-01

‘Verliesgevend’ Volgens het college van B en W neemt de belangstelling voor de publieke dienstver- lening in de servicecentra in Ravenstein, Berghem en Megen steeds verder af. Burgemeester Klitsie: “In financiële zin wordt op deze servicecentra verlies ge- leden. De bedrijfsvoering vertoont diverse knelpunten op het gebied van perso- neelsbezetting, huisvesting, informatietechnologie en veiligheid.”

AR-01

raditioneel wor- den in de Lan- derdse budget- rondes inkomsten terughoudend meegenomen, terwijl men voor het uitgavenpatroon geen rekening houdt met ontwikkelingen uit het recente verleden. Onder- houd wordt doorgerekend op basis van onderhouds- uitgangspunten die ooit zijn bepaald of vastgelegd, waar- door er altijd meevallers Downloaden Inwoners van Landerd die de begroting willen inzien kunnen terecht in dorpshuis Het Wapen van Reek, de

Arena week 44 2008

Weekblad Arena week 44

Arena weekblad voor Landerd, Herpen en Ravenstein

gedaan.” PL-fractieleider Roel van Schaijk is niet verbaasd over de uitkomst van de centrum- gesprekken. “Van de twintig mensen waren er waar- schijnlijk vijftien onder- nemer en vijf omwonende van het Europaplein”, stelt hij cynisch. Van Schaijk vindt de ‘kom-maar-op-de- koffie-aanpak’ van het college totaal verkeerd. W E E K B L A D A R E N A - W E E K 1 1 - V R I J D A G 1 4 M A A R T 2

Arena weekblad voor Landerd, Herpen en Ravenstein

Huurders Van Rijckevorselstraat sturen boze brief naar Mooiland/Maasland De problemen met balansventilatie in de nieuwbouwhuizen aan de Van Rijckevorselstraat in Schaijk zijn nog altijd niet opgelost. W E E K B L A D A R E N A - W W W . W E E K B L A D A R E N A . N L - V R I J D A G 8 A U G U S T U S 2 0 0 8

Weekblad Arena

Bekeuringen De BOA, voor wie de gemeenteraad een bedrag van 50.000 euro beschikbaar De Landerdse BOA deelde tot nu toe 450 waarschuw- ingen en negentig be- keuringen uit.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties