Digikrant

Arena weekblad voor Landerd, Herpen en Ravenstein

oor het over- grote deel van de Neder- landers zijn Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren en Kerstmis al lang geen godsdienstig feest meer. De meesten weten inhoudelijk niet eens wat deze dagen betekenen”, stelt pastoor Jos Hermans. U vindt dat collectieve vrije dagen rond godsdienstige feesten afgeschaft moeten worden. “Mensen krijgen nu vrij om Pasen of Kerstmis te vieren, maar de meesten doen dat helemaal W E E K B L A D A R E N A - W E E K 1 2 - V R I J D A G 2 1 M A A R T 2

Arena weekblad voor Landerd, Herpen en Ravenstein

3,5 miljoen voor het cen- trumplan Schaijk en 1 mil- joen voor het dorpsplan Reek nodig te hebben. In totaal gaat het dus 8 miljoen. Uitgever Tekst & Uitleg P. v. Winkelstraat 57a 5374 BH Schaijk www.uitleg.nl Acquisitie Herman Smorenberg E-mail herman@uitleg.nl Telefoon 0486-463088 Mobiel 06-53208138 Eindredactie Sergio Boutkan E-mail sergio@uitleg.nl Telefoon 0486-463112 Mobiel 06-46625651

AR-01

interim-directeur Toine van Helden zijn bevindingen kenbaar aan de gemeente- raad. lopen wij niet weg. De men- sen die hebben meegewerkt hebben vrijuit gesproken en daarbij persoonlijke uit- spraken gedaan. Dit maakt dat wij niet alles openbaar kunnen maken.”

Arena week 45 2008

Arena week 45 2008

Arena weekblad voor Landerd, Herpen en Ravenstein

Zeelandse scholen Wethouder Van der Wijst ging in op de Zeelandse scholenbouw. Progressief Landerd had eerder de vertragingen rondom de bouw van de nieuwe (brede) school opgehangen aan het feit dat deze moet worden ingepast in de herontwikke- ling van het Zeelandse centrum. De partij refe- reerde daarmee aan de in haar ogen onterechte val van wethouder Annette van Delft. Wethouder Van der Wijst ontkende dit en zegde toe dat “álles in de start-

Arena weekblad voor Landerd, Herpen en Ravenstein

nen we voor het circuit humusgrond gebruiken die wordt afgegraven in het kader van een verschralings- project in natuurgebied De Maashorst. Dat kan een kostenbesparing tot wel acht ton opleveren. In dat geval zou het circuit dus zo’n twee miljoen gaan kosten.” Landerd heeft op de begroting voor 2009 al vier ton gereserveerd voor het crossterrein. “Hoewel er nog geen exacte afspraken zijn gemaakt over de ver- deelsleutel ga ik ervan uit dat alle vier betrokken ge- meenten evenveel bijdragen.”

AR-01

mdat er zoveel inwoners een lintje kregen en de ruimte in het raadhuis in Schaijk beperkt is, reikte burgemeester Doorn de onderscheidingen in twee sessies uit. De volgende per- sonen kregen een koninklijke onderscheiding W E E K B L A D A R E N A - W E E K 1 7 - V R I J D A G 2 5 A P R I L 2

Arena weekblad voor Landerd, Herpen en Ravenstein

Antwoordapparaat Alle praktijken in de regio maken gebruik van een antwoord- apparaat tijdens drukkere periodes of de lunchpauze. Zo komen ze de patiënten tegemoet als ze niet in staat zijn de telefoon te beantwoorden. Het antwoordapparaat geeft aan wat patiënten moeten doen als ze dringend hulp nodig hebben. Volgens de huisartsen is het nummer van de spoedlijn bekend bij de patiën- ten omdat het goed gecommuniceerd wordt via onder meer folders.

Arena week 40 2008

Arena week 40 2008

Arena weekblad voor Landerd, Herpen en Ravenstein

lossing leidt. De uitspraak hierover wordt over enkele maanden verwacht. De Vries: “Wij gaan die zaak voor negentig procent zeker winnen.” Succesnummers: Whisky Ruime keuze uit ons assortiment met scherpe acties ! 1 kilo witte zoete druiven voor 1,99 500 gram spruiten + 500 gram witlof samen 0,99 20 sappige Spaanse mandarijnen nieuwe oogst 2,99

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties