Digikrant

Arena weekblad voor Landerd, Herpen en Ravenstein

Huurders Van Rijckevorselstraat sturen boze brief naar Mooiland/Maasland De problemen met balansventilatie in de nieuwbouwhuizen aan de Van Rijckevorselstraat in Schaijk zijn nog altijd niet opgelost. W E E K B L A D A R E N A - W W W . W E E K B L A D A R E N A . N L - V R I J D A G 8 A U G U S T U S 2 0 0 8

Weekblad Arena

Bekeuringen De BOA, voor wie de gemeenteraad een bedrag van 50.000 euro beschikbaar De Landerdse BOA deelde tot nu toe 450 waarschuw- ingen en negentig be- keuringen uit.

Arena weekblad voor Landerd, Herpen en Ravenstein

HERPEN - Op het voormalige Boerenbondterrein in het centrum van Herpen worden tien huurappartementen, een vestiging van de Rabobank Oss en omstreken en één of meerdere commerciële ruimten ontwikkeld. Initiatiefnemer voor het grootschalige bouwproject op de hoek Broekstraat-Rogstraat is Ad van den Oever, eigenaar van het gelijknamige warenhuis en installatiebedrijf in het dorp. Van den Oever verwacht dat het nieuwe gebouwencomplex rond de zomer van 2009 kan worden opgeleverd.

Arena weekblad voor Landerd, Herpen en Ravenstein

Volgens OWR staan acties van het comité Het Kan Heus Beter tegen de nieuwe milieuvergunning van veevoederfabriek De Heus woningbouwplannen in Ravenstein in de weg.

AR-01

schoft’ en ‘wantrouwend’. Daarnaast noemen zij mede- werkers van de afdeling bouwen ‘niet meegaand’ en ‘té afwachtend’ en vinden veel burgers dat allerlei procedures ‘te ingewikkeld zijn’ en ‘veel te lang duren’. Opvallend is dat de meeste burgers liever niet met naam en toenaam in de krant vermeld willen worden, omdat zij de ambtenaren in de toekomst nog vaker nodig denken te hebben en vrezen voor ‘nog meer tegenwerking’.

AR-01

Volgens Stivoro heeft het groeiend aantal stoppers te maken met het rookverbod in de horeca en de hogere accijnzen. Ook de door Stivoro ontwikkelde stoppen-met-roken- campagne ‘In iedere roker zit een stopper’ heeft bijge- dragen.

AR-01

tot de mogelijkheden. Ik roep alle ondernemers op met creatieve ideeën te komen”, zo geeft wethouder Chris School aan. 10 sappige nectarines voor 1,99 Een komkommer + een krop sla samen 0,99 Grote witte Hollandse bloemkool voor 0,99 Bacardi Razz, Limón of Coco 70 cl. 13,49 Amstel pilsner 24 x 30 cl. 8,49 Hoegaarden rosébier sixpack voor 2,99 Keurslagerkoopje: 2 x 500 gram rundergehakt voor 5,50 Special: Wave 100 gram 1,60

AR-01

SCHAIJK - De Stichting Vier Vrijheid Schaijk (SVVS) is nog steeds op zoek naar bedrijven en particulieren die een financiële bijdrage willen leveren aan de totstandkoming van een vredesmonument op het Pastoor van Spijkplein in Schaijk. De SVVS wil het monument tijdens de internationale dag van de vrede op zondag 21 september onthullen.

AR-01

V.l.n.r.: Tonnie Klerx, Gerard Selten, Jan Daanen, Fred Swaab, Peter Raaijmakers, Leidy van der Aalst en Rob Jansen.

Arena weekblad voor Landerd, Herpen en Ravenstein

e provincie wil stevig in- vesteren in de cultuur- historie van Brabant. De ruim 550 door het Rijk beschermde kerkelijke ge- bouwen, de door de ge- meenten beschermde ker- ken en de zestig naoorlogse kerken die op de Cultuur- historische Waardenkaart voorkomen behoren tot de ‘Schatten van Brabant’. De provincie stelt veertien mil- joen euro beschikbaar voor de restauratie van verwaar- loosde Rijksmonumenten. Maar ook kleinere lokale monumenten kunnen reke-

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties