« Terug naar overzicht
Logopedie Grave
Hengel 29-31
5361 PH Grave
Nederland
https://logopediegrave.nl

|0486-423880
|06-54221855
|info@logopediegrave.nl
|Logopedie-Grave-491042547581079
|Logopedieprktk
|
|+ChristelMulder-Logopedie-Grave
|LogopedieGrave

Onze visie

Onze visie berust op het bieden van professionele en klantvriendelijke allround logopedische zorg, op maat gesneden voor de specifieke cliënt. Deze zorg is altijd gebaseerd op de meest actuele ontwikkelingen en inzichten. Daarbij staat de cliënt en de hulpvraag van deze cliënt altijd centraal.

Hierbij hechten wij veel waarde aan kwaliteit en continuïteit van onze logopedische zorgverlening. Wij willen ons op een professionele wijze profileren bij de cliënt. Dit geldt eveneens voor verwijzers (huisartsen, specialisten, tandartsen of orthodontisten), andere disciplines, leerkrachten en andere medewerkers van (onderwijs) instellingen, betrokken bij onze logopedie praktijk.

Bij het verlenen van logopedische zorg wordt voor een passende begeleidingsvorm gekozen die recht doet aan de cliënt en diens omgeving. In onze visie is een gelijkwaardige inbreng hierbij de sleutel tot succes: de logopedist als therapeut met specifieke kennis en vaardigheden enerzijds en de cliënt met inzet en inzicht anderzijds.

Onze locaties:
Grave-Zuid, MC De Raampoort
Grave Noord, Logopedie Catharinahof
Overasselt, Verenigingsgebouw

 

E 123gggzhglwlell logopediespreeknet spreeknetgrave

Logopedie Grave

Een logopedisch traject bestaat uit verschillende ‘stappen’, van de aanmelding tot aan de daadwerkelijke start van de logopedische behandeling. Onderstaand volgt een korte beschrijving van onze werkwijze.

Aanmelding
Wanneer er mogelijk logopedische problemen zijn bij u of uw kind, dan kunt zichzelf of uw kind via onze website (met behulp van het aanmeldingsformulier), via e-mail of telefonisch bij ons aanmelden. Meestal kunnen wij u, of uw kind, in de week na de aanmelding al ontvangen voor een screening en/of intakegesprek.

Screening en intakegesprek
Wij zijn Direct Toegankelijk (DTL). Dit betekent dat u na de aanmelding bij ons terecht kunt zonder verwijzing van huisarts, specialist, tandarts of orthodontist. De logopedist voert een DTL screening uit (kort vooronderzoek) waarbij vragen worden gesteld over de klacht. Deze screening is bedoeld om te beoordelen of u met uw hulpvraag bij ons aan het juiste adres bent en is een vast onderdeel van onze werkwijze.

Komt u op verwijzing van een arts of specialist, dan vindt meteen een intakegesprek plaats waarbij uw hulpvraag besproken/verhelderd wordt. Hierbij worden de voorgeschiedenis en de factoren die van belang zijn bij het ontstaan en eventueel in stand houden van het probleem in kaart gebracht.

Logopedisch onderzoek
Na het intake- en anamnesegesprek volgt een logopedisch onderzoek. De onderzoeksfase kan, afhankelijk van de problematiek, meerdere zittingen in beslag nemen. Na het onderzoek zullen wij in overleg met u de vervolgaanpak bepalen. Onze werkwijze is hierbij heel flexibel.

Second opinion
Bij ons bent u eveneens van harte welkom voor een second opinion, dit past geheel in onze werkwijze. Samen met u kunnen wij opnieuw uw situatie of die van uw kind (her)beoordelen. Lees meer

Logopedische behandeling
Bij Logopedie Grave wordt uitsluitend op afspraak behandeld. De tijd wordt in overleg met u vastgesteld en is (meestal) een wekelijks vast terugkerend tijdstip. Een andere behandelfrequentie is in overleg mogelijk. Deze afspraken bedragen in totaal 30 minuten, waarvan 22-24 minuten cliëntgebonden zijn. De laatste minuten zijn gereserveerd voor administratie en het evalueren/nabespreken met de cliënt of ouder(s)/verzorger(s). De duur van de behandelperiode varieert sterk en is afhankelijk van de ernst en aard van het behandeldoel. Daarnaast speelt de motivatie en inzet van de cliënt een grote rol.