Blink

Over Blink

Doelstelling

Blink biedt hulp van een vaste vrijwilliger aan personen met een beperking en aan mantelzorgers. Deze hulp is primair bedoeld om de mantelzorger te ontlasten en de hulpvrager de mogelijkheid te bieden het sociale netwerk te vergroten. Zo worden zij in de gelegenheid gesteld om mee te doen in de maatschappij.

Doelgroep

Blink is er voor alle mensen met een beperking en hun mantelzorgers. Er kan sprake zijn van een verstandelijke of lichamelijke beperking, een chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel (NAH), niet of moeilijk kunnen zien of horen, autisme of ADHD. Ook zelfstandig wonenden die behoefte hebben aan hulp bij activiteiten of aan extra persoonlijke aandacht kunnen een beroep doen op een vrijwilliger van Blink.

Vormen van hulp

Passieve oppas of avondoppas
Actieve oppas of aanwezigheidshulp; tijdelijke overname van de zorg waardoor de mantelzorger tijd voor zichzelf heeft
Huishoudelijke hulp; uitsluitend door ROC-stagiaires
Speelhulp, gezelschap, hulp bij activiteiten of vrijetijdsbesteding
Licht verzorgende hulp; meestal onderdeel van andere hulp
Gastgezinnen voor woensdagmiddag, weekend of vakantie
Overige hulp zoals vervoer, klusjes enz.