Ravenstein

'Sportpark Den Ong in Ravenstein is toekomstbestendig'

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

Sportpark Den Ong in Ravenstein is toekomstbestendig. Dat is de uitkomst van het locatieonderzoek dat het bestuur van VV Ravenstein, gezamenlijk met een werkgroep van deskundigen, heeft uitgevoerd. Het locatieonderzoek richtte zich op een combinatie van binnen- en buitensport op sportpark Den Ong.

"VV Ravenstein heeft een groot maatschappelijk belang voor Ravenstein. De club kiest daarom vanuit het belang voor leefbaarheid voor Den Ong als blijvende thuisbasis", laat Christ Dappers weten namens het bestuur van VV Ravenstein. "Dit maatschappelijk belang volgt ook uit het kernwaardenonderzoek vanuit de leden. Beide onderzoeken (het locatie- en het kernwaardenonderzoek) zijn door de respectievelijke werkgroepen gepresenteerd op de ledenvergadering van 17 december. Als uitgangspunt heeft naast bovengenoemde onderzoeken het sportbeleid van de gemeente Oss gediend: ontwikkeling van vitale sportverenigingen met als kernwaarden onderlinge samenwerking en bredere verbinding met de gemeenschap."

Sportpark Den Ong scoort uitstekend op de gehanteerde beoordelingscriteria:

1. Belang leefbaarheid Ravenstein ook in de betekenis van 'reuring'
'De centrale ligging aan de Schaafdries nabij het station en de basisscholen borgt een goede en veilige bereikbaarheid en voldoet daarmee prima voor de organisatie van (sport-)activiteiten op kleine en grotere schaal. Een aangepaste ontsluiting via de Schaafdries geeft ruime parkeermogelijkheden die gedeeld kunnen worden met het NS Station. Het station en de infrastructuur van Ravenstein krijgen daarmee een belangrijke opwaardering.'

2. Samenwerking binnen- en buitensport
'De sporthal staat op de nominatie om in 2023 te verdwijnen, waarbij de locatie in beeld is voor woningbouw. In eerste verkennende gesprekken met de huidige gebruikers is onderzocht of hun behoeften combineerbaar en inpasbaar zijn op locatie Den Ong. Het blijkt dat als het huidige terrein wordt gecombineerd met het achterliggende gemeentelijke grondopslag depot, Den Ong de mogelijkheden biedt voor gefaseerde ontwikkeling van alle sportfaciliteiten in Ravenstein waaraan behoefte zal zijn in de toekomst.
Vervolgoverleggen met alle belanghebbenden zowel verenigingen, onderwijs, als groepen van individuele sportbeoefenaren zal nader vormgeven aan deze behoeften. Hierbij zal ook de samenwerking met SDDL verder uitgewerkt worden, uitgaande van de twee bestaande locaties Den Ong en Onder D’n Plag. Een concrete samenwerking die inmiddels ook al loopt is met KBO-Ravenstein voor Walking Football (voetbal voor mensen vanaf 60 jaar).'

3. Financiële haalbaarheid en doorlooptijdrisico’s
'Aankoop gronden van derden en uitgebreide bestemmingsplanwijzigingen zijn niet nodig. Er wordt uitgegaan van bestaande faciliteiten die naar behoefte geoptimaliseerd en uitgebreid kunnen worden. Hiermee worden onnodige vervangingsinvesteringen voorkomen'.

"De locatie Den Ong sluit aan bij de ontwikkeling van een vitaal en duurzaam sportcomplex", stelt het bestuur van VV Ravenstein.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties