Reek

Op woensdag 31 januari

Kick off sport- en spelaccommodatie Reek

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

REEK - De plaatselijke verenigingen en de gemeente Landerd willen hun visie voor een gezamenlijke sport- en spelaccommodatie delen met de inwoners van Reek. Alle inwoners worden daarom uitgenodigd voor een Kick off. Daarin presenteren de verenigingen wat zij tot nu toe hebben gedaan en wat er het komend jaar staat te gebeuren. Ook wordt deze avond het visiedocument ondertekend door alle partijen die hierbij betrokken zijn. Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 31 januari om 20 uur in de kantine van Achilles Reek.

Ruim twee jaar geleden is het idee ontstaan voor een gezamenlijke sport- en spelaccommodatie in Reek. TV Reek en voetbalvereniging Achilles pakten het idee op uit het actieprogramma van het dorpsontwikkelingsplan. Hiermee willen ze de samenwerking tussen de verenigingen versterken om zo de toekomstbestendigheid van de verenigingen te garanderen. Daarnaast vinden zij dat een gezamenlijke accommodatie ook de mogelijkheid biedt om een impuls te geven aan de leefbaarheid van Reek. Daarom is het belangrijk dat meerdere partijen uit Reek hierbij aansluiten. Jong Nederland heeft al aangegeven te willen participeren in de nieuwe accommodatie.

Samen met stichting Dorpsontwikkeling Reek is hard gewerkt aan een visiedocument. Hierbij is ook de gemeente Landerd betrokken. In het visiedocument staat wat een gezamenlijke accommodatie bijdraagt aan het vergroten van de leefbaarheid, wat de maatschappelijke meerwaarde is en welke inhoudelijke samenwerking er mogelijk is tussen de verenigingen.

Nu dit visiedocument klaar is kan de volgende stap gezet worden. Sport- en spel is niet alleen van belang voor de leden van de verenigingen maar voor alle inwoners van Reek. Alle inwoners worden daarom uitgenodigd voor de Kick off op woensdag 31 januari. De bedoeling is dat er in 2018 wordt toegewerkt naar een realisatieplan zodat in het najaar van 2018 een besluit kan worden genomen.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties