Reek

Gemeenteraad verhoogt budget met een miljoen euro

Extra krediet voor sport en spel in Reek

Door Tonny Verstegen

REEK - De gemeenteraad van Landerd heeft donderdag 2 november tijdens de begrotingsbehandeling een extra krediet van 1 miljoen beschikbaar gesteld voor de realisatie van een multifunctionele accommodatie voor sport en spel in Reek. Dit is bovenop het reeds gereserveerde bedrag van 640.000 euro. De toekenning is grote steun in de rug van de clubs die bezig zijn met de planontwikkeling. Nu kan de volgende stap gezet worden.

Fractievoorzitter Harold van den Broek van de RPP diende het verzoek voor extra budget in. Daarop haalde hij aan dat zestien Reekse partijen de plannen ondersteunen: alle sport- en spelverenigingen en alle zorg- en onderwijsinstellingen. Zij zien de noodzaak van het concentreren van alle sport en spel op één locatie. Daarmee kan het aanbod voor de toekomst gewaarborgd worden. “Meer dan duizend leden en deelnemers gaan hier gebruik van maken”, meldt Van den Broek. “Alleen is er in de begroting onvoldoende rekening gehouden met het budget. Al eerder is aangegeven dat dit niet toereikend is. Daarom stellen wij voor om, vooruitlopend op de definitieve besluitvorming, een extra bedrag van één miljoen euro beschikbaar te stellen.”

De RPP weet met zijn verhaal de VVD, Progressief Landerd en DS97 te overtuigen. CDA en Vereniging Herindelen Landerd stemden tegen het voorstel. Daardoor werd het met tien voor en zeven tegen aangenomen.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuws


Vacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties