Regio Noordoost-Brabant past contracten specialistisch jeugdhulp aan

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

REGIO - Op 29 oktober heeft de regio Noordoost-Brabant de procedure voor de inkoop van specialistische jeugdhulp gestart. De regio wil contracten afsluiten met aanbieders van jeugdhulp voor de jaren 2022 tot 2024. De nieuwe contracten worden anders dan nu om meer grip te krijgen op de hoeveelheid hulp per kind en op besteding van zorggeld dat een aanbieder overhoudt.

Hulpvraag en kosten lopen op
Net als andere gemeenten in Nederland worden de gemeenten in deze regio geconfronteerd met een toenemende hulpvraag en daarmee oplopende kosten. De nu gestarte inkoopprocedure is een van de instrumenten waarmee gemeenten deze tendens willen keren. Jeugdigen hebben recht op kwalitatieve hulp, maar het systeem moet wel betaalbaar blijven. De schaarse middelen moeten daarom terechtkomen daar waar ze horen: het kind dat hulp nodig heeft.

Hoeveelheid hulp voortaan vooraf bepaald
De contracten met de aanbieders krijgen daarom een andere insteek dan in de voorgaande jaren. De gemeenten willen meer grip krijgen op de hoeveelheid hulp die per kind wordt ingezet en het geld dat gemeenten hiervoor betalen. Voorheen konden aanbieders veelal zelf bepalen hoeveel hulp een kind kreeg en kregen ze hiervoor een vast budget. Deze hulp werd aan het eind van het jaar afgerekend op gemiddelde prijzen. Vanaf 2022 wordt aan de voorkant, in goed overleg met (de ouders van) het kind en de aanbieder, het aantal uren of dagen dat een kind hulp krijgt bepaalt. Vervolgens wordt deze hulp direct betaald.

Restant zorggeld naar hulp aan kinderen
In de nieuwe contracten is een bijzondere voorwaarde opgenomen. Als een aanbieder meer dan 5% van het zorggeld overhoudt, dan moet dit geld direct ten goede komen aan de hulp voor de kinderen. (Hierbij houden we er ook rekening mee dat de ene aanbieder meer bedrijfskosten moet maken dan de ander). Dit geld mag dus niet worden uitgekeerd als winst of extra uitkering aan directeuren of ander personeel. Het geld moet ten goede komen aan de hulp. Hiermee acteren de gemeenten direct tegen de zogenaamde zorgcowboys die de laatste jaren hoge winsten aan zichzelf hebben uitgekeerd.

De regio Noordoost Brabant is hiermee een van de eersten in Nederland. Nog niet veel eerder heeft een dergelijke bepaling in de regionale contracten met jeugdhulpaanbieders gestaan. Wethouder Kees van Geffen uit Oss: “Op deze manier nemen we een duidelijk standpunt in tegen die enkele zorgondernemers die menen dat gemeenschapsgeld beter in hun zakken kan verdwijnen dan dat het ten goede komt aan het kind”.

Aanbod indienen vóór 2021
De aanbieders die jeugdhulp willen (blijven) leveren in de regio Noordoost Brabant moeten eind december een aanbod doen. In de eerste helft van 2021 vinden dan de onderhandelingen plaats. De contracten moeten in de zomer worden ondertekend.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties