Grave

Nieuwe wijze van vergaderen Graafse raad een succes

Wethouder Rick Joosten kan verder met Sport- en beweegnota

Door Freddy Klooté

GRAVE - Tijdens een aantal sessies van de Graafse gemeenteraad zijn afspraken gemaakt over de wijze van vergaderen. Wie afgelopen dinsdag de vergadering beluisterde, zag dat dit duidelijke resultaten heeft opgeleverd. Respectvol, met geduld voor het luisteren naar de ander en elkaar laten uitpraten beheersten het nieuwe vergaderen. Er werd zelfs met respect tegen een voorstel gestemd.

In deze vergadering werd ook over de aangehouden motie van D66, LLvC en VPGrave van de vorige vergadering in februari gesproken. In deze motie was het onderwerp het nieuw aan te leggen sportpark voor de gezamenlijke voetbalclubs van Escharen, Grave en Velp (EGS). Het lijdend voorwerp waren de andere sportclubs die misschien ook wel een financiële vergoeding wilden. Het meewerkend voorwerp moest de Graafse raad worden. In de motie: “De focus van het sportpark ligt in het voorliggende voorstel bij het faciliteren van voetbal. Andere sportclubs zouden ook een beroep moeten kunnen doen op (financiële) ondersteuning door de gemeente en die ook moeten krijgen vanuit het evenredigheidsbeginsel”. En ook: “Goede sportmogelijkheden zijn belangrijk voor de inwoners van Grave met het oog op leefbaarheid, gezondheid en gemeenschapszin”.

Marion Wierda (D66) mocht het spits afbijten: “We hebben hier al uitgebreid over gesproken. Ik heb inmiddels al contacten gehad met andere sportclubs, die aangaven dat zij er, naast het voetbal, ook zijn. We hebben er goed naar geluisterd. De wethouder (Rick Joosten) had het over de Sportnota. We vinden de huidige stand van de Sportnota wat mager. U moet de gesprekken met de andere sportclubs zien als een aansporing voor de wethouder”.
Ook Astrid Bannink (LPG) was al bij diverse sportclubs op gesprek geweest en kon met die bevindingen de motie niet ondersteunen. Ben Litjens (Keerpunt 2010): “Ik vind het goed dat de wethouder met alle sportclubs in gesprek gaat en daarna ons een verslag toestuurt”. Rob Bannink (VVD) vond de motie sympathiek: “Maar we kunnen ons vinden in wat ons door de wethouder al is toegestuurd en zullen de motie niet ondersteunen”. Hennie Bongers (LLvC): “Deze nota gaat over alle pijlers die zijn vastgesteld. Nu ga je vragen of die pijlers goed zijn. Het moet eigenlijk net andersom. Je moet eerst bij de sportclubs langs”.
Alex van Megen (CDA) had moeite met het evenredigheidsbeginsel: “Dat geeft al een bepaalde richting aan. Eerst het college en daarna het bestuurlijk proces. Dat maakt de motie niet nodig”.

Antwoorden
Tijd voor wethouder Rick Joosten: “Ja, we gaan aan de gang. De Sport- en beweegnota gaat veel verder. We gaan ook de basisscholen meenemen. En ook de ouderen komen aan bod. We zullen ook de KBO’s benaderen. De motie is dus eigenlijk nog te eng. Ik wil verder. En u krijgt alles over mijn bevindingen van mij terug”.
Jacques van Geest (VPGrave) was niet overtuigd: “Het zou wel eens kunnen zijn dat dit sportpark andere clubs in de wielen rijdt omdat er geen geld meer over is”. Rick Joosten: “De startnotitie gaat over pijlers. We gaan met alle sportverenigingen een gesprek aan. We gaan ophalen wat nodig is. Met die wensen gaan we aan de slag. En daarmee komen we naar uw raad. We gaan voor “Samen. Sport en bewegen in de gemeente Grave”. Marion Wierda: “U roept hoopgevende dingen. Die passen ook bij het Sociaal Domein. Onderzoek ook hoe andere sportclubs hier hun plek en/of financiële ondersteuning in krijgen”. Volgens Jacques van Geest ging de wethouder voorbij aan de essentie. Het realiseren van een sportpark: “Hoe verhoudt zich dat tot de claims van andere sportclubs zoals bijvoorbeeld THOS?” Astrid Bannink: “De voetbalclubs hebben hier al jaren naartoe gewerkt. En nu gaan we serieus naar alle sportverenigingen kijken. We hopen dat vele clubs zullen volgen”. Jacques van Geest maakte zich zorgen over de financiën: “Dit heeft impact op andere clubs. De portemonnee van de gemeente is niet oneindig”. Alex van Megen besloot: “Ligt het aan mij? De voetbalclubs hebben voor verbreding gezorgd. We zijn het eigenlijk op hoofdpunten eens”. De motie werd toch in stemming gebracht. Met LLvC, D66 en VPGrave vóór en de andere partijen tegen, haalde die het niet: 4-11.

Volgende week een exclusief interview met wethouder Rick Joosten over de Sport- en beweegnota.

Rick Joosten.

|Doorsturen

Bennie Blond

2019-03-27 17:04:17

die wethouder kan zelf wel wat beweging gebruiken ;)

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties