Grave

Eerste bijeenkomst gemeente Grave over Sportnota

'Wat weten we weinig van elkaar'

Door Freddy Klooté

GRAVE - Maandagavond 13 mei werd de eerste bijeenkomst gehouden over de Sportnota. De gemeente Grave presenteerde aan de vertegenwoordigers van sportverenigingen, scholen en ouderverenigingen een inleiding over Sport en Bewegen in het algemeen en voor de gemeente Grave in het bijzonder. De gemeente heeft voor de begeleiding van dit project een beroep gedaan op de Stichting Sportservice Noord-Brabant (SSNB).

In zijn welkomstwoord sprak wethouder Rick Joosten over het belang van een goede samenwerking. Femke Steenbruggen, beleidsmedewerker Sociaal Domein van CGM, hield een inleiding over de niet meer weg te denken belangrijke rol van sport en bewegen: “Wetenschappelijk is aangetoond dat sportieve activiteiten bijdragen aan een gezondere levensstijl. De effecten van sport en bewegen reiken echter verder. Bewegen verbetert de school- en werkprestaties en cognitieve functies, bevordert onderling respect en samenwerkingsvermogen, vermindert het risico op arbeidsuitval en heeft een positief effect op de maatschappelijke betrokkenheid van mensen. De gemeente Grave wil daarom structurele sport- en beweegdeelname onder alle lagen van de inwoners stimuleren. Hiervoor worden momenteel al verschillende maatregelen ingezet. Gekeken zal worden welke maatregelen hier nog aanvullend op ingezet kunnen worden”. Dit was pijler één van de Sport- en Beweegnota. Femke nam vervolgens ook de andere pijlers onder de loep. Zo kwamen achtereenvolgens sport en bewegen in de maatschappij (ook als middel in het Sociaal Domein), vitale sportverenigingen (met een maatschappelijke rol), en de sportaccommodaties aan bod. Vanuit één van de aanwezige sportverenigingen kwam meteen de vraag hoe het zat met de inventarisatie investeringsbehoeften van de sportverenigingen, naar aanleiding van de uitgaven voor de voetbalverenigingen. “Is er na het plan nog geld over voor de andere verenigingen?” Wethouder Joosten legde uit dat er nog een aantal bijeenkomsten komen, waaronder een verdiepingsbijeenkomst over de sportaccommodaties.

Team:Fit
Irene Walk sprak vervolgens over de gezonde sportkantine. Een landelijk initiatief voor jongeren op gezond gewicht (JOGG). Als team:fitcoach kwam ze met statistieken en voorbeelden van gezondere sportkantines. “Op dit moment zijn er in Nederland al 1550 gezondere sportkantines, waarvan 95 met een certificaat. 17 kantines hebben een gouden certificaat, 47 zilver en 31 brons”. Irene legde de verschillen uit tussen de verschillen in certificaten: “Maar het gaat om een gezonder assortiment. Een proces van verandering, assortiment en beleid. Van veel sporten/ gezond eten, naar gezellig sporten/lekker eten. In Brabant zijn 20 gezondere kantines. Enkele voorbeelden van verandering. Bied in elke productgroep minimaal 1 betere keuze aan. Bijvoorbeeld naast frisdrank ook thee en water. Maak het zichtbaar. Betere opties een prominentere plaats geven. Bijvoorbeeld fruit in de buurt van de kassa. Stimuleer het drinken van water, bijvoorbeeld met een watertappunt. Leg dit alles in beleid vast”. Gelukkig ging ze ook nog in op een voorbeeld hier uit de gemeente. “In Gassel is onlangs een zilveren certificaat uitgereikt voor een gezondere kantine”.

SSNB
Oud-topsporter Jos Kuipers, regiomanager SSNB, hield een presentatie over ontwikkelingen in de sport: “We willen iedere Nederlander het plezier van sporten en bewegen laten ervaren. In het Nationaal Sportakkoord hebben we deelakkoorden: Inclusieve sport, duurzame sportinfrastructuur, vitale aanbieders, positieve sportcultuur, vaardig in beweging en topsport inspireert. Voor de gemeente Grave zijn belangrijk: Structuurvisie Sociaal Domein, omgevingsvisie, gezondheidsbeleid, participatiewet, WMO en Jeugdwet, JOGG, plan van aanpak eenzaamheid en het jeugdpreventieplan”.

Tot slot poneerde Dave Schoonen, ook Regiomanager SSNB, een aantal stellingen over sport en bewegen. Het bracht leven in de brouwerij met leuke discussies. Een voorbeeld van een stelling: “Sport- en beweegstimulering is een taak van de sportverenigingen”. Het mooie is dan dat inzichten en meningen verschillen. Na de laatste stelling was ook de conclusie van de avond nog het meest hoopgevend: “Wat weten we weinig van elkaar. Hoe kunnen we dat veranderen?

Wethouder Rick Joosten.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties