Vlinders terug naar De Maashorst

Door Paul Verstegen van Arenalokaal.nl

MAASHORST - Onder de noemer 'Wild van Vlinders' verkennen ARK Natuurontwikkeling en De Vlinderstichting waar terugkeer dan wel uitbreiding van bedreigde of verdwenen dagvlinders in het zuidoosten van Nederland mogelijk is. De resultaten voor De Maashorst zouden dinsdag 17 maart gepresenteerd worden in het gelijknamige natuurcentrum in Nistelrode. Die presentatie was afgelast, maar de onderzoekers presenteren graag de belangrijkste conclusies.

Bruine vuurvlinder. (foto: Kars Veling / De Vlinderstichting)

Eén van de conclusies is dat een paar soorten zich met name in het begrazingsgebied opnieuw zouden kunnen vestigen of uitbreiden. Voor een aantal andere soorten vlinders is het natuurgebied echter te droog. Als dat niet verandert kunnen deze vlinders niet terugkomen.

Kansen
Het afgelopen jaar zijn de herstel- en terugkeermogelijkheden van zeven soorten dagvlinders in kaart gebracht. Voor drie soorten blijken er op de Maashorst kansen te zijn: de veldparelmoervlinder, de bruine eikenpage en de bruine vuurvlinder. In het begrazingsgebied ontstaat namelijk nieuw leefgebied voor de bruine eikenpage die ter plekke met een kleine populatie voorkomt. De veldparelmoervlinder is één van de soorten die is verdwenen en zonder hulp niet zal terugkeren, maar waarvoor in potentie voldoende geschikt leefgebied aanwezig is. Er loopt nog een proef om de overleving van de rupsen in het begrazingsgebied te bepalen. Voor de bruine vuurvlinder is al vastgesteld dat het potentiële leefgebied op De Maashorst vergelijkbaar is met dat van bestaand leefgebied van deze zeldzame dagvlindersoort op natuurontwikkelingsgronden op de zuidelijke Veluwe.

Slecht nieuws
Het onderzoek laat ook zien dat voor onder andere de aardbeivlinder, heideblauwtje, heivlinder en kommavlinder en nog een aantal bedreigde vlinders, De Maashorst te droog is. De droogte in de zomer van 2018 liet zien hoe kwetsbaar de natuur is. Het natuurgebied verdroogde, terwijl even verderop landbouwgewassen werden beregend. Voor duurzaam natuurherstel is het dan ook nodig om de ontwatering van dit gebied af te bouwen en in plaats daarvan te zorgen dat water langer vastgehouden wordt. Dan ontstaan er ook voor deze bedreigde vlindersoorten weer kansen.

Natuurontwikkeling
De afgelopen zes jaar heeft ARK op De Maashorst een groot begrazingsgebied ingericht met wisenten, taurossen en Exmoor pony’s. Hier wordt niet of nauwelijks nog beheerd met machines. Deze zogeheten procesnatuur zorgt voor meer natuurlijke omstandigheden waarvan vlindersoorten zoals de bruine eikenpage, de veldparelmoervlinder en de bruine vuurvlinder, zouden kunnen profiteren.

Project Wild van Vlinders
Met het project Wild van Vlinders laten ARK Natuurontwikkeling en De Vlinderstichting bedreigde vlinders profiteren van natuurontwikkeling. Dat gebeurt sinds 2016 met steun van de provincie Noord-Brabant. Het onderzoek is uitgevoerd met medewerking van Staatsbosbeheer, eigenaar van het onderzoeksgebied.
Vlinders kunnen worden gezien als graadmeters voor complete ecosystemen. In de verschillende levensfasen van vlinders (ei-rups-pop-vlinder) stellen ze namelijk verschillende eisen aan hun omgeving. In grote natuurlandschappen vinden ze hun plek, maar in het huidige Nederlandse versnipperde landschap zijn ze kwetsbaar. Dat vraagt om het realiseren van robuuste natuur waar natuurlijke processen zo veel als mogelijk de ruimte krijgen.

Veldparelmoervlinder. (foto: Kars Veling / De Vlinderstichting)

Bruine eikenpage. (foto: Kars Veling / De Vlinderstichting)

Aardbeivlinder. (foto: Kars Veling / De Vlinderstichting)

Heideblauwtje. (foto: Kars Veling / De Vlinderstichting)

Heivlinder. (foto: Kars Veling / De Vlinderstichting)

Kommavlinder. (foto: Kars Veling / De Vlinderstichting)

|Doorsturen

M. van Dijk

2020-03-24 14:43:15

Ik wil hier een kleine reactie op geven als dat mag.

Er is een enorme toename in het gebruik van onkruidbestrijders en groene aanslag weg middelen. Ik heb een zakje zaad van Natuurmonumenten liggen met zaad met wilde boemen.

Als ik dat bij mijn woning zou gebruiken dan wordt het bijna zeker vernietigd door spuitende buren met gif.

Gecultiveerde planten en struiken zijn resistent gekweekt (noem het veredelen) tegen ziektes en onkruidbestrijders. Die kunnen er wel tegen.

Waar zou ik dat zaad wel kunnen zaaien?

In Appelscha is een groep die kleinere percelen ecologisch beplanten op zeer beperkte en kleinere schaal.

Ooit was de vliegbasis (de aanvliegroutes) van een vliegveld ergens bij Enschede (maar ik kan me vergissen) een groot vlinderparadijs. Ik heb geen idee of dat nog zo is.

Er zijn dus locaties waar geen mensen komen.

Hoe het verder met de steeds groter wordende groep ganzen zit? Geen idee, maar dat de ecologische ontwikkelingen staan niet stil.

De laatste vlinder die ik thuis op de foto heb gezet. Dat was de BUXUS-mot. Een tuinman had een paar ladingen ongespoten verwijderde heggen op oplegger op een aangrenzende oprit staan.

Pagevlinder zag ik wel nog een aantal jaren geleden nog net voorbij Reek. Dennenprocessierusp zag ik nog nergens.

Maar die kan nog komen?

Haal deze reactie maar weg.

Ik zou het anders wel boeiend en interessant vinden om ook over dat soort initiatieven meer te lezen. Met name of daar ook iets gaande is op dat gebied.

Arjan

2020-03-24 17:49:18

Ik heb een halve hektare kruidenweiden en een kikkerpoel.
Ik gebruik Roundup actief om dit mooie cultuur landschap in takt te houden.
Zonder roundup geen kruidenmengsel maar blijft er alleen gras en een wilgen/berkenbos over.

Ook Brabants Landschap en Natuurmonumenten kan niet zonder Roundup: het is de enige realistische manier de woekerende Duizenknoop aan te pakken.

Kortom: natuurontwikkeling wordt ontbetaalbaar zonder Roundup.

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsSpecials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties