Muziek

Stadskoor Grave viert 65e verjaardag

'Grootse jubileumconcerten in 2020'

Door Freddy Klooté

GRAVE - “Ja, we beginnen na de Kerst al met de voorbereidingen. Daarom hebben we nu al bij je aangeklopt om het nieuws te verspreiden”, vertelt Jan Poodt van de jubileumcommissie van het Stadskoor Grave. “Het wordt iets heel speciaals en daarmee willen we op tijd beginnen”. Trudy Degen, de p.r.-vrouw van het koor vult aan: “Volgend jaar is het ook het jaar van de bevrijding. Ons thema wordt dan ook “Vrijheid”. Samen met de jubileumcommissie en de muzikale spil van ons koor, Geert Verhallen, zullen we met een heel speciaal programma komen. We worden dan, in oktober volgend jaar, begeleid door een groot orkest. En dat moet echt een geweldig spektakel worden”.

Het lijkt wel erg vroeg om een jaar van te voren al met het jubileumfeest te beginnen: “Let wel”, zegt een enthousiaste Jan Poodt, “we willen het groots aanpakken. Zo willen we voor de jubileumconcerten graag versterking in het koor van mensen met een koor- of andere zangervaring. Liefst mannen. De vorige oproep in de Arena leverde ons een invasie van 32 nieuwe zangers en zangeressen op. Toen hadden we daarvoor nog koorscholing. Maar nu zoeken we echt mensen met ervaring. Die gastzangers en –zangeressen hoeven niet per se lid van ons koor te worden. Al mag dat natuurlijk wel”, lacht Jan. “We beginnen na Kerstmis met de repetities. Aanmelden om mee te zingen tijdens de jubileumconcerten, of meer informatie kan via de website www.stadskoor-grave.nl of via de mail stadskoorgrave@gmail.com. Ook zijn we daarvoor telefonisch bereikbaar: 0485-318390 of 06-40796174. De eerste repetitie is 6 januari 2020 in de theaterzaal van Catharinahof. De gastzangers worden daar om 19.30 uur verwacht voor meer informatie. Aanmelden vóór 15 december”, vult Trudy aan.

Stadskoor Grave
Gravenaar Rinus Rijk heeft een prachtige geschiedenis van het Stadskoor geschreven. Een korte samenvatting. In de vijftiger jaren van de vorige eeuw waren er twee blindeninstituten in Grave. Eén voor jongens en één voor meisjes. De contacten tussen die die twee groepen werden angstvallig bewaakt door de fraters van Tilburg en de zusters van liefde uit diezelfde stad. Die zusters hadden blijkbaar hun naam niet mee, want toen zanglerares Alda van Boort in 1953, op aanmoediging van haar leerlingen, van twee aparte koortjes één gemengd koor wilde maken ontstonden nogal wat heimelijke liefdes. Na de gezamenlijke concertuitvoering van de opera “Martha”, een groot succes, barstten de bom en de relaties. Het gemengde zingen moest afgelopen zijn, vonden de zusters van liefde. Zelfs een protest hiertegen door de jongens bij directeur Theofaan, die het wel eens was met zijn leerlingen, mocht de zusters niet vermurwen: “Al die verliefdheden van de meisjes waren nadelig voor hun studies”, zo was hun redenatie. Broeder Theofaan verzon een list. Hij gaf de jongens, waaronder Rinus Rijk, het advies om in Grave een gemengd koor op te richten. Onder leiding van Alda van Boort. Hij had zelfs nog ergens een potje geld liggen om een en ander te financieren. Op 1 september ging het koor van start met maar liefst 80 leden. Helaas hadden de zusters de liefde nog steeds niet ontdekt en mochten de jongere dames van de Wijnberg niet meezingen. Die toestemming werd pas in 1957 gegeven. De naam R.K. Zangvereniging verloor na tien jaar al de R.K. en in 2010 werd de naam gewijzigd in Stadskoor Grave.
Rinus Rijk heeft de hele historie op een geweldige manier beschreven. U kunt dit op de site van Stadskoor Grave lezen.

De reden dat de start van de repetities voor de jubileumconcerten pas na Kerstmis beginnen is simpel. Trudy: “Op 15 december geven we een Kerstconcert in de kerk van Reek. Op 22 december is er weer het inmiddels traditionele Kerstconcert in de St. Elisabethkerk in Grave. Meer informatie daarover volgt nog in de Arena van 7 december. De gewone repetities van het Graafs Stadskoor zijn elke maandag van 20 tot 22 uur in de theaterzaal van Catharinahof. En, nogmaals, vooral mannen zijn zeer gewild. Om mee te zingen natuurlijk.

 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties