Muziek

Jongerenkoor Christus Hemelvaart 50 jaar

'Enthousiasme, zingen, vriendschap en onze kerk'

Door Freddy Klooté

GRAVE - Een halve eeuw zingen. Eerst in hun eigen kerk. Met als doel de vieringen op een eigentijdse wijze op te luisteren. Zingen. Gitaren, drums, maar ook violen, dwarsfluiten en piccolo’s. Er kwam hierdoor meer inspraak in de Christus Hemelvaartkerk, die in juli 1964 werd geopend in de wijken Blauwe en Rode Dorp en de Mars. Vanaf 1967 veranderde er door de komst van het Jongerenkoor veel. De kerk begon vol te lopen. Mensen voelden zich thuis in de nieuwe inbreng van jongeren. Uiteraard ontkwam ook de Christus Hemelvaartkerk niet aan de ontkerkelijking. Maar het Jongerenkoor zette door. Ook na de dramatische sluiting van hun kerk en de overstap naar de Elisabethkerk. Het Jongerenkoor, nu JCH geheten, verzorgt nog steeds met grote regelmaat de muzikale omlijsting van de heilige mis. En met enthousiasme.

Het koor. (foto: Matt Gerrits)

Theo Braam, bekend als adjunct-directeur en leraar van De Griend, de school voor voortgezet onderwijs die nu het Merletcollege heet, stond aan de wieg van het koor. Samen met pastoor van den Hurk en organist René van Peer startte hij het Jongerenkoor. Aan tafel zitten Jeroen Mol, Christan en Jolanda Leenders, respectievelijk 40, 35 en 29 jaar lid van het koor. Klaar voor een gesprek over hun ervaringen, hun vriendschappen en hun enthousiasme.

Vernieuwend koor
“Ik herinner me nog dat we 55 leden hadden en zelfs een ledenstop moesten invoeren”, vertelt Christan Leenders. “We kregen best wel vrijheid om dingen te veranderen. We hadden themavieringen over wat jongeren in die tijd aansprak. We hadden allerlei groepen die zich in een bepaald onderdeel van het godsdienstig leven verdiepten. Voor de vieringen was er bijvoorbeeld de liturgiegroep. Dat waren de jongeren die zorgden voor begrijpelijke teksten rondom een thema. We hadden bij het altaar een pannendak opgezet, met ontbrekende pannen. Daardoor gaat het lekken. Het stond symbool voor de kerk die mensen nodig heeft. Jongeren. Aanwas, om het geloof levendig en begrijpbaar te houden”.

Het werd steeds drukker in de Hemelvaartkerk. Er woonden veel jonge gezinnen in de omringende wijken. Hun kerk was voor een deel door hen betaald. Jeroen Mol: “We hebben nogal wat dirigenten gekend. Theo Braam was de eerste, gevolgd door, in willekeurige volgorde, René van Peer, Kees van Vugt, Carl Wouters (22 jaar), Saskia Krebbers, Hilde Jansen, Sandra Roefs en op dit moment Marja Janssen. Wat hebben we veel geoefend. Iedere vrijdagavond. Met koffie bij de nazit. Het was vaak zo gezellig dat we met bijna de hele groep nog naar de Gouden Leeuw gingen. Voor een afzakkertje. En gezelligheid. Want dat begrip is wel kenmerkend voor het Jongerenkoor. We waren een echte vriendenclub. Er zijn ook diverse relaties hieruit ontstaan”. Tijd voor Jolanda Leenders: “Ik kreeg verkering met Christan. “Maar je krijgt er het Jongerenkoor bij”, zei hij meteen”. Naast de liturgiegroep was er ook een gespreksgroep, een activiteitengroep, een kerngroep en diverse andere clubjes ontstaan. Ook deden nogal wat leden andere zaken voor de kerk: “Ik ben een tijd koster geweest. Ook tuinier en lid van de Kerstversiergroep. Die Kerstgroep was geschonken door Mia en Annie Nikkels en wordt nu nog jaarlijks opgezet door Jolanda en Christan”, vertelt Jeroen.

2001, rampjaar
“In 2001 werd de Christus Hemelvaart gesloten. Als je het aantal bezoekers en het onderhoud van het kerkgebouw bekeek dan had eigenlijk de Elisabeth gesloten moeten worden. Het zorgde voor veel kwaad bloed, teleurstelling en verdriet. Maar we begrepen uiteindelijk toch wel dat de Elisabeth een monument was. Toch gingen nogal wat mensen elders kerken. Wij staken, na een indrukwekkende laatste dienst, toch maar de verkeerslichten over en togen naar de Sint-Elisabethkerk”, zegt Jolanda. Het enthousiasme van het koor bleef sterker dan de teleurstelling. Nog steeds verzorgt het JCH elke maand het muzikale gedeelte van de weekendmissen. Nog steeds wordt iedere vrijdag geoefend. De Gouden Leeuw is nu wat dichterbij. Het koor bestaat nu uit zestien zangers en zangeressen. De dankbare herinneringen aan het verleden, met de koorkampen, de concerten in andere kerken, de hechte band, zorgen ervoor dat het 50-jarig bestaan groots gevierd wordt.

Jeroen: “Komende zondag, 19 februari, precies 50 jaar na de oprichting, starten we met een mis in de Sint-Elisabethkerk. Hulpbisschop Mutsaerts zal, samen met pastoor Aarden en Pastor Janssen de mis celebreren. Uiteraard zullen we tijdens de Mis met 50 jaar enthousiasme zingen. Na de mis is er een receptie in, hoe ironisch, de Hemelvaartzaal van de Elisabeth. Na de receptie is er een Sing Along. Samen met de aanwezige liefhebbers en natuurlijk oud-leden zullen we uit het repertoire van 50 jaar 17 nummers zingen. Dat wordt hopelijk een groot feest van herkenning”.

En na zondag? “We blijven er voor gaan”, zegt Jeroen, “zolang we er nog plezier in mogen beleven, blijven we zingen”.

Het koor in 1987.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties