Gezondheid

Vaccinatiegraad in GGD-regio Hart voor Brabant stijgt

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

REGIO - Voor het eerst in vijf jaar zijn landelijk de vaccinatiegraden licht gestegen en lijkt de daling tot staan gebracht. In de GGD regio Hart voor Brabant is de vaccinatiegraad al best heel goed. Toch was er ook in deze regio sprake van een stijging. De GGD Hart voor Brabant is ontzettend blij dat ouders en jongeren de keuze vóór vaccineren maken. "Wij verwachten dat de toegenomen aandacht voor vaccineren en de uitbraak van Meningococcen W - ziekte hier een belangrijke rol in had."

De vaccinatiegraad Meningokokken ACWY van jongeren geboren in 2001 tot en met 2005 was in deze regio goed: 89,2%, dat is 3 procentpunten boven landelijk gemiddelde). In zijn algemeenheid kun je constateren dat de vaccinatiegraad in de steden iets lager is dan in de plattelandsgemeenten.

In 2020 hebben alle jonge kinderen ondanks de covid-19 maatregelen hun prikken nodig voor de basisimmuniteit kunnen ontvangen. Kleuters en schoolkinderen werden bij de start van de coronamaatregelen niet opgeroepen. Intussen maakt de jeugdgezondheidszorg van de GGD Hart voor Brabant een inhaalslag en worden deze kinderen met voorrang worden opgeroepen.

December 2019 is gestart met het vaccineren van aanstaande moeders op de consultatiebureaus tegen kinkhoest. Voor de nieuwgeborenen heeft het als voordeel dat zij één prik minder ontvangen als hun moeder gevaccineerd is in de zwangerschap. Deze zogenoemde 22-wekenprik kent een hoge respons. De GGD Hart voor Brabant heeft de aanvankelijk ingeschatte capaciteit daarop verhoogd.

Waar GGD’en in 2018 en 2019 jongeren uitnodigde om de prik tegen HPV en of Meningokokken ACWY in een sporthal, was dat in 2020 niet mogelijk door de coronamaatregelen. Jongeren die in aanmerking komen voor een vaccinatie krijgen daarom een individuele uitnodiging: op een vaste locatie en tijdstip. De 14-jarigen die in aanmerking komen voor de Men ACWY hebben voor 1 juli allen een uitnodiging voor de vaccinatie gehad. Aan deze eerste oproep gaf 72% gehoor. De jongeren die de vaccinatie nog niet haalde ontvangen in het najaar een herinnering.

Baarmoederhalskanker
Meer jonge vrouwen kiezen ervoor om de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker te halen. Van de opgeroepen vrouwen geboren in 2005) heeft 63,7% de serie afgerond, dit is ruim 10 procentpunten boven het landelijk gemiddelde.
In het najaar zal voor 16-17 jarigen die nog niet volledig zijn gevaccineerd en meisjes die in aanmerking komen voor de HPV vaccinaties aparte rondes worden gehouden op de grotere GGD-locaties.

Bekijk hier de cijfers van de regio GGD Hart voor Brabant.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties