Dode wisenten dragen bij aan Brabantse biodiversiteit

Door Paul Verstegen van Arenalokaal.nl

MAASHORST - Vorig jaar september werd natuurgebied De Maashorst door wetenschappers bezocht om onderzoek te doen naar de keverfauna van twee overleden wisenten. Het onderzoek leverde uiteindelijk liefst 71 soorten kevers op, waaronder één soort kortschildkever die niet eerder in Noord-Brabant werd aangetroffen en enkele andere die al decennia niet meer in de provincie werden waargenomen. De resultaten van dat onderzoek werden onlangs bekendgemaakt.

Een dode wisent in De Maashorst. (foto: Colinda Vergeer, Staatsbosbeheer)

In het kader van het project 'Dood doet Leven in Brabant' werd al in 2019 uitgebreid onderzoek gedaan naar de kever- en vliegenfauna van reeën, vossen, een knobbelzwaan en een Schotse hooglander. In 2020 moest het onderzoek door de maatregelen rond de COVID-19-pandemie beperkt blijven tot een eenmalig bezoek van drie keverdeskundigen aan De Maashorst. Daarbij werd wel de fauna van twee zeer zeldzaam voorkomende kadavers onderzocht: die van twee overleden wisenten. Kuddebeheerder FREE Nature heeft aanvullend de kadavers onderzocht op voorkomende gewervelde aaseters.

Grote belang
Het doel van het project is beschermde en prioritaire soorten die leven van dode dieren én hun voedselbronnen terug te brengen in de natuurlijke kringloop. Ook wordt door middel van lezingen en excursies diverse doelgroepen geïnformeerd over het belang van grote kadavers in de natuur. Het project is een samenwerking van ARK Natuurontwikkeling, Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, de Stichting Afhandeling & Monitoring Fauna-aanrijdingen (SAMF), Wageningen University & Research (WUR) en EIS Kenniscentrum Insecten.

Kadaveronderzoek
Het onderzoek leverde 653 exemplaren van 71 soorten kevers op. Daaronder niet alleen aan aas gebonden soorten, maar ook veel mestkevers. De laatstgenoemde soorten konden daar leven doordat de buikholte van de wisenten open lagen waardoor de darminhoud los op de bodem lag. Een ander opvallend verschijnsel tijdens het bezoek was de aanwezigheid van een zeer groot aantal limonadewespen (Vespula sp.) die op en rond de kadavers van de wisenten aanwezig waren. Ze deden zich daar te goed aan de talrijk aanwezige insecten(larven).

Aanzienlijke bijdrage
Van de 71 keversoorten zijn vier soorten als bijzonder voor Noord-Brabant te kwalificeren. Ze behoren allemaal tot de familie kortschildkevers: Philonthus alpinus werd niet eerder gevonden in de provincie; Aleochara tristis, Philonthus parvicornis en Phacophallus parumpunctatus werden herontdekt, want waren al ruim een halve eeuw niet meer gezien in Noord-Brabant. Het vinden van 653 exemplaren van 71 keversoorten tijdens een eenmalig bezoek toont aan dat grote kadavers een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan de biodiversiteit van een terrein. Kijk voor meer informatie over de waarde van dode dieren in de natuur op www.dooddoetleven.nl

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties