Schaijk

Zorgen over verkeersveiligheid; tevredenheid over winkelaanbod, ouderenvoorzieningen en evenementen

Resultaten leefbaarheidsonderzoek centrum Schaijk gepresenteerd

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

SCHAIJK – Inwoners van Schaijk maken zich zorgen over de verkeersveiligheid van voetgangers en fietsers, de busfrequentie en het voorzieningenaanbod voor jongeren (13-20 jaar) in het centrum, maar zijn tevreden over de evenementen, het winkelaanbod, de auto- en fietsbereikbaarheid en de voorzieningen voor ouderen (65+) in het dorpshart. Dat zijn enkele van de conclusies uit het dit voorjaar gehouden leefbaarheidsonderzoek van Jim Leemans, derdejaars student Ruimtelijke Ordening & Planologie aan de Hogeschool in Breda. De enquête onder inwoners en centrumgebruikers van Schaijk leverde in totaal 218 reacties op.

De enquête van Leemans bestaat uit twee delen. Het eerste deel focust zich op de basisonderwerpen bereikbaarheid, veiligheid, openbare ruimte, voorzieningen en evenementen. Deze hebben allemaal betrekking op het centrum van Schaijk. Het tweede deel gaat over het dorpshuis en de bibliotheek, die eveneens in het centrum liggen.

Het centrum van Schaijk scoort in de enquête een voldoende als het gaat om autobereikbaarheid, fietsbereikbaarheid, onderhoud van het centrum, voorzieningenaanbod voor ouderen (65+), het aantal evenementen en de grootte van de evenementen. Op de vraag ‘Ik kom graag in het centrum van Schaijk’ antwoordt ruim driekwart van de ondervraagden positief. 74,3 procent geeft aan ‘graag boodschappen te doen in het centrum van Schaijk’ en 59,1 procent zegt ‘tevreden te zijn over het winkelaanbod’. “Deze onderwerpen scoren zodanig hoog, dat er geen veranderingen plaats hoeven te vinden”, licht Jim Leemans toe.

Onvoldoende
De volgende onderwerpen worden met een onvoldoende beoordeeld in het leefbaarheidsonderzoek: frequentie van de bussen, de verkeersveiligheid met betrekking tot de fiets- en voetpaden, de toegankelijkheid met een rollator, rolstoel of kinderwagen, het voorzieningenaanbod voor jongeren (13-20 jaar) en evenementen voor de doelgroep jongeren 13 tot 20 jaar. Leemans: “Hier is verbetering nodig in het belang van de leefbaarheid van Schaijk. Grasveldjes of pleintjes die dienen als ontmoetingsplaats voor jongeren zijn geschikt voor deze doelgroep. Ook het egaler maken van met name de stoepen draagt bij aan een toegankelijker en veiliger Schaijk. Schaijk is al goed bereikbaar, maar ook een avonddienst zou goed zijn voor de bereikbaarheid van het dorp. Momenteel is deze er namelijk niet.”

Groen
Ook is er nog een aantal onderwerpen dat matig scoort, zoals parkeergelegenheden, oversteekplaatsen, uitstraling en openbaar groen. Leemans: “Dit is echter sterk afhankelijk van het deel van het nieuwe centrum dat momenteel gerealiseerd wordt. Het is niet zinvol om deze onderwerpen op dit moment nader te onderzoeken, maar wel zodra het nieuwe centrum geopend is. Tevens kunnen de resultaten dan vergeleken worden met de huidige enquêteresultaten.”

Gezelligheid
De gezelligheid van het centrum verdient meer aandacht volgens de deelnemers aan de enquête. “Omdat het nieuwe centrum nog niet af is, is het beter om nog even af te wachten totdat het klaar is”, adviseert Leemans. “Terrassen zullen voor een belangrijk deel bijdragen aan de gezelligheid in het centrum. Een geschikte plaats daarvoor is onder meer het plein voor dorpshuis De Phoenix. Uit de enquête blijkt dat meer dan de helft van de ondervraagden een terras op dit plein een verrijking voor Schaijk vindt.” 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties