Grave

Nader Bekeken door notaris Leon Kersten

Wat moet ik doen als gevolmachtigde in een levenstestament?

Door Leon Kersten

Levenstestamenten worden tegenwoordig vaak gemaakt. Daarin wordt geregeld wie je zaken mag regelen als je handelingsonbekwaam wordt. Maar wat moet je doen als jij degene bent die de zaken voor iemand anders moet verzorgen? Welke taken en verantwoordelijkheden heb je eigenlijk als gevolmachtigde?

Wat wordt van je verwacht als gevolmachtigde?
In veel levenstestamenten is de volmacht tweeledig: aan de ene kant voor de zakelijke belangen en aan de ander kant voor de medische en persoonlijke zaken. Het kan betrekking hebben op een tijdelijke periode, bijvoorbeeld vanwege een ingrijpende operatie. Of een structurele situatie omdat iemand niet meer in staat is zijn eigen belangen te behartigen, zoals bij dementie. In het levenstestament staat voor welke zaken je bent gemachtigd. De taken moeten zo zijn omschreven dat het voor jou en de andere naasten duidelijk is wat de wensen zijn van degene die je vertegenwoordigt (de volmachtgever).

Rekening en verantwoording afleggen
Het is gebruikelijk en wenselijk dat de gevolmachtigde rekening en verantwoording aflegt over de dingen die zijn gedaan namens de ander. Het gaat meestal om een overzicht van inkomsten en uitgaven over de afgelopen periode. Zo kun je laten zien dat je rekening hebt gehouden met de wensen en aanwijzingen uit het levenstestament. Het beschermt je tegen mogelijke latere verwijten van anderen.
Je legt rekening en verantwoording af aan de volmachtgever. Als deze persoon niet meer in staat is om dat te overzien, zal er in de meeste gevallen uiteindelijk verantwoording moeten worden afgelegd aan de erfgenamen na het overlijden van de volmachtgever. Ook is het mogelijk om een toezichthouder te benoemen waaraan verantwoording tussentijds moet worden afgelegd.

Aan de slag
Als het levenstestament is opgesteld en getekend, geeft de notaris een afschrift mee aan de volmachtgever. Hij of zij zal vervolgens de gevolmachtigde(n) hiervan op de hoogte stellen. Zo weten zij wat er is geregeld en wie wat mag doen namens de persoon die het betreft.
Soms is het handig dat mensen in de directe omgeving worden geïnformeerd over het levenstestament en wie gevolmachtigde is. Denk aan de zorginstelling waar iemand verblijft. Zo weten andere partijen wat er is geregeld en dat jij bent aangewezen als gevolmachtigde.

Een paar aandachtspunten
Je rol als gevolmachtigde start pas echt wanneer de volmachtgever niet meer in staat is om zijn eigen belangen te behartigen. Maar het kan handig zijn om in overleg met de volmachtgever alvast te beginnen met de inventarisatie.

Inventariseer:
- Maak een overzicht van de bezittingen en de schulden
- Maak een overzicht van de vaste lasten
- Ga samen naar de bank
- Inventariseer toekomstige kosten
- Moeten er zaken worden verkocht?

En als er dan een start moet worden gemaakt met je rol als gevolmachtigde:

Informeer:
- Ga naar de bank
- Maak u bekend aan andere betrokken instanties
- Houd familie op de hoogte

Administreer:
- Houd de administratie bij
- Vraag toeslagen aan
- Beheer het pgb
- Doe belastingaangifte

Vraag het de notaris
Indien u meer informatie wenst dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor voor het maken van een afspraak voor een bespreking.

Mr Leon Kersten, notaris en scheidingsmediator in Grave
Kersten en Wilhelm Notarissen
Markt 10 Grave, 0486-473941

|Doorsturen

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties