Grave

Schenkingen

Door Leon Kersten

Er wordt vaak gesproken over het doen van papieren schenkingen. Hoe werkt dat? U gaat dan naar de notaris voor het opmaken van een schenkingsovereenkomst. Er wordt een bedrag geschonken, maar nog niet uitbetaald. Zo ontstaat er een schuld aan de begunstigde, in het vermogen van de schenker. Deze schuld wordt uitbetaald als de schenker overlijdt. De erfenis is dan kleiner. Er hoeft dus minder erfbelasting betaald te worden.

De Belastingdienst accepteert deze overeenkomst alleen als u nauwgezet alle regels voor de papieren schenking volgt. Zo moet de schenker de begunstigde elk jaar 6% rente betalen over het bedrag dat in de schenkingsakte is opgenomen. Eén keer vergeten om de rente te betalen is geen optie: zelfs als u maar één jaar overslaat, is er geen recht meer op belastingvoordeel.
Eindejaarstip: als u een papieren schenking hebt gedaan, betaal dan vóór het einde van het jaar de rente voor 2017 aan uw begunstigde! Omdat de Belastingdienst kan vragen om bewijs dat de rente is betaald, adviseren wij deze rente per bankoverschrijving over te maken.

Eigen woning
In 2013 en 2014, tijdens de crisis op de woningmarkt, besloot het kabinet dat er tijdelijk 100.000 euro belastingvrij mocht worden geschonken voor een eigen woning. Later werd besloten om deze vrijstelling definitief op te nemen in de wet. Vanaf 1 januari 2017 is het dus ook weer mogelijk om belastingvrij een gulle gift te doen voor dit doel. Uw begunstigde moet wel tussen 18 en 40 jaar oud zijn of een partner hebben in die leeftijd. En het geld mag uitsluitend besteed worden aan de eigen woning.
De regeling is echter gecompliceerd. Heeft u al eerder voor een eigen woning geschonken of een andere grote schenking gedaan aan uw kind? Dan is het volgende van belang. Heeft u in 2013 of 2014 geld aan uw kind geschonken voor een eigen woning? Dan kunt u helaas niet nog een keer belastingvrij voor dit doel schenken. Ook niet als u destijds minder dan 100.000 euro heeft geschonken.
Ouders mogen aan ieder van hun kinderen eenmalig belastingvrij ruim 20.000 euro schenken. Het maakt niet uit waaraan het kind dit bedrag besteedt. Het kind moet wel op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar zijn (of een partner hebben in die leeftijdscategorie). Heeft u zo’n schenking gedaan in de periode tussen 2010 en 2014? Dan kunt u niet meer belastingvrij schenken voor de eigen woning van uw kind.
Heeft u de schenking van rond de 20.000 euro gedaan in 2015 of 2016? Dan mag u nog wel schenken voor de eigen woning van uw kind. Daar kleven de volgende voorwaarden aan: het bedrag dat belastingvrij gegeven kan worden is maximaal 46.824 euro en moet worden geschonken vóór 1 januari 2019.

Vraag het de notaris
Indien je meer informatie wenst dan kun je vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor voor het maken van een afspraak voor een bespreking, maar je kunt ook op een van onze gratis spreekuren langs komen. Op onze vestiging in Grave is er gratis spreekuur op dinsdagen van 17 tot 18 uur en op ons kantoor in Mill is er gratis spreekuur op maandagen tussen 17 en 18 uur.

Mr Leon Kersten, notaris en scheidingsmediator te Grave
Kersten en Wilhelm Notarissen
Markt 10, Grave
0486-473941

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties