Grave

Scheiden en pensioen

Door Leon Kersten

Als u gaat scheiden, is de verdeling van het pensioen één van de belangrijkste zaken om te regelen. Het verdelen van pensioen is lastig, omdat het geen vast bedrag is maar een recht op een uitkering, waarvan de omvang en de duur niet vastligt maar pas in de toekomst zal blijken.

De meeste werknemers hebben recht op een pensioen, vanaf het moment dat zij de pensioengerechtigde leeftijd bereiken (mits het bedrijf een pensioenregeling had). Gaat die werknemer scheiden, dan krijgt zijn/haar ex-partner de helft van die pensioenuitkeringen. Ook als de scheiding voor de pensionering plaatsvindt. De werknemer krijgt zelf dus nog maar de helft en zijn/haar ex-partner krijgt de andere helft (met een correctie voor wat er aan pensioenrecht voor en na het huwelijk is opgebouwd). Dit is in de wet zo bepaald.
De wet bepaalt verder dat het partnerpensioen (nabestaandenpensioen) dat een echtgenoot tot aan de scheiding heeft opgebouwd, volledig naar de ex-partner gaat, ondanks de scheiding. Pensioenregelingen zijn vaak zelfs ingewikkelder omdat er ook weer uitzonderingen bestaan, of andere type regelingen, zoals pensioenopbouw op risicobasis. Het advies is om u door uw pensioenfonds hierover goed te laten informeren. In huwelijkse voorwaarden of in een echtscheidingsconvenant kunnen overigens afwijkende afspraken worden gemaakt.

Conversie
Nadeel van de wettelijke basisregeling is, dat de ex-partner van de werknemer de halve pensioenuitkering krijgt wanneer de werknemer met pensioen gaat. Bovendien eindigt het halve pensioen wanneer de werknemer overlijdt. In het tegenovergestelde geval, dus als de ex-partner overlijdt, krijgt de werknemer daarna diens helft er weer bij, en ontvangt hij dus weer het hele pensioen. U blijft dus met elkaar verbonden via de pensioenuitkering. De wet staat toe dat u andere afspraken maakt. Door conversie krijgt ieder een nieuw eigen pensioenrecht met een waarde (min of meer) gelijk aan de helft van het oorspronkelijk pensioen. De twee nieuwe pensioenrechten blijven elk lopen zolang als de gerechtigde leeft, onafhankelijk van het leven van de ander.

Samenwonen en pensioen
Als u samenwoont zijn er geen wettelijke bepalingen voor de verdeling van het ouderdomspensioen of bijzonder partnerpensioen (voorheen het nabestaandenpensioen) als u uit elkaar gaat. Dat betekent dat uw partner geen recht heeft op een deel van uw pensioen dat u zelf ontvangt vanaf 65/67 jaar of bij uw eerder overlijden.
Samenwoners kunnen in een samenlevingscontract over het nabestaandenpensioen wel zelf afspraken maken. Ook als u uit elkaar gaat kunt u afspraken maken over de verdeling van dit nabestaandenpensioen. De notaris kan u daar bij helpen.

Afwikkeling
De afspraken die u maakt over de verdeling van het ouderdomspensioen, moeten binnen twee jaar na de echtscheiding worden doorgegeven aan de betrokken pensioenfondsen.

Vraag het de (echt)scheidingsnotaris
Indien u meer informatie wenst dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor voor het maken van een afspraak voor een bespreking, maar u kunt ook op een van onze gratis spreekuren langs komen. Op onze vestiging in Grave is er het gratis spreekuur op dinsdagen van 17 tot 18 uur en op ons kantoor in Mill is het gratis spreekuur op maandagen tussen 17 en 18 uur.

Mr. Leon Kersten, notaris en scheidingsmediator te Grave

Kersten en Wilhelm Notarissen
Vestiging Grave
Markt 10, Grave
0486-473941

 

|Doorsturen

Johan Bosveld

2018-10-25 19:16:48

Op zich ben ik het er helemaal mee eens dat er goed gekeken moet worden naar de pensioenrechten bij scheiding. 

Dat bij conversie er een waarde uit komt die (min of meer) gelijk aan de helft van het oorspronkelijk pensioen (bij verevening) is echt te kort door de bocht. 

Juist om die verschillen is het zo belangrijk om goed te bezien welke regeling passend is in de individuele situatie van de klant. 

Dat de klant zich goed moet laten adviseren over de pensioenrechtenverdeling / verevening is een feit. 

Met vriendelijke groet,

Johan Bosveld, mediator en financieel scheidingsplanner

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties