Grave

Ondernemersfonds i.o. voor Graafse bedrijventerreinen

Samenwerking Grave en bedrijventerreinen officieel bezegeld

Door Freddy Klooté

GRAVE - Alleen maar blije gezichten op het stadhuis van Grave op woensdag 12 december. Zojuist was de uitvoeringsovereenkomst Stichting Bedrijventerreinen Grave ondertekend door de Stichting en de gemeente Grave. Vertegenwoordigd door Ric Broens, de voorzitter van Graveon en de Stichting, en wethouder Anja Henisch, die economische zaken in haar portefeuille heeft. Verder waren bij de plechtigheid aanwezig, Paul Kersten, economisch adviseur van de gemeente Grave en Monique Schaap, de nieuwe bedrijfscontactfunctionaris bij de Werkorganisatie CGM. Bij zo’n gezelschap kan Arenalokaal niet ontbreken. Uw verslaggever en fotograaf Veerle zaten eerste rang bij de gebeurtenis. (foto's: Veerle Koninkx)

Voorzitter Ric Broens geeft uitleg: “De basis ligt bij Graveon. De eerste concrete kritiek en mogelijkheden werden aangedragen door Marco Lier." Als succesrijk ondernemer van zijn Consultancy schaamde hij zich voor het aanzien van Grave. “Ik woon in Grave en vind dat enkele plaatsen dringend een stuk revitalisering nodig hebben”. Graveon heeft zich aangeboden om hieraan te werken. We hebben alle ondernemers bijeen geroepen. Destijds per bedrijventerrein. Het was meteen ook een kennismakingsbijeenkomst, want zelfs sommige buren kenden elkaar niet eens. Dus de situatie was niet ideaal. Verder kreeg de gemeente van alles de schuld. De gemeente is aangeschoven en vroeg wat we wilden. Er was veel laaghangend fruit en veel miscommunicatie. Maar gelukkig werd het een succes. Zo kwam het bedrijventerreinoverleg (BTO) tot stand. Aan dit overleg doen drie terreinen mee: De Kooikersweg, de Eek en het Wisseveld. Na een tijdje hebben we onderzocht of de bedrijven ermee door wilden gaan. 88% antwoordde bevestigend en daarom zitten we vandaag bij elkaar”.

Paul Kersten, namens de gemeente: “De gemeente heeft gevraagd op welke manier ze de Stichting van dienst kan zijn. En zo zijn we gekomen tot het opleggen van een heffing die aan de ondernemers ten goede zal komen”. Wethouder Anja Henisch: “De bijdrage is gerelateerd aan de WOZ-waarde dus ieder doet mee naar eigen draagkracht. Onze doelstelling is een “potje” voor ondernemers te creëren zodat collectief geïnvesteerd kan worden in de samenwerking en de kwaliteit van de bedrijventerreinen”.

Ric Broens: “Belangrijk bij de besteding van de middelen vind ik dat elk bedrijventerrein een bestuurslid aan de Stichting levert. Bovendien worden alle ondernemers bij het beleid betrokken”. Wethouder Henisch is blij dat tijdens de bijeenkomsten van Graveon positieve geluiden te horen zijn over de relatie en de samenwerking tussen ondernemers en de gemeente Grave: “Ik wil ook hier een succes van maken voor Grave”.

Het document
Het document kwam uit de vaardige pen van Paul Kersten. Moeilijk maar duidelijk. In deze tijden waarin advocaten en rechters in geval van nood hun licht over dit soort stukken laten schijnen, kan maar beter alles goed op papier staan.

In de overeenkomst staat beschreven dat de Stichting Bedrijventerreinen en de gemeente Grave zullen komen tot de oprichting van een Ondernemersfonds. Na uitgebreid onderzoek heeft men de voorkeur gegeven aan een financiële voeding van het fonds op basis van de reclamebelasting, met als grondslag de WOZ-waarde van het gebruikersdeel van het onroerend goed. De financiën zullen door de Stichting beheerd worden. Jaarlijks zal bij de gemeente worden aangeklopt voor een afdracht. Natuurlijk zal de grootst mogelijke transparantie in acht worden genomen. In het document uiteraard een overzicht van de rechten en plichten van de Stichting en de gemeente Grave. Er moet een begroting worden opgezet en een activiteitenplan worden gemaakt en geactiveerd. Aandacht is er verder voor het maken van een jaarverslag met een verantwoording van gedane activiteiten.
In 2022 zal een evaluatie plaatsvinden over het functioneren van de Stichting. Wat tenslotte van belang is, is het feit dat deze overeenkomst niet zomaar van de ene op de andere dag opzegbaar is door één van de partijen.

Hopelijk zal Marco Lier binnenkort met trots zijn geliefde Grave binnenrijden.

|Doorsturen

Homer J

2018-12-19 16:44:43

Mooi, dan kan met de opbrengst van de 'reclamebelasting' die vervuilde asbestwal een de Kooikersweg eindelijk opgeruimd worden en worden de ondernemers daar weer zichtbaar aan de provinciale weg. Aan de koninginnedijk ligt ook nog zo'n mooie vervuillde 'bult'...

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties