Grave

Zorgondernemers Grave op zoek naar elkaar

'Samen op weg naar zorg op maat'

Door Freddy Klooté

GRAVE - De gemeente Grave is van oudsher gekoppeld aan diverse zorginstellingen. De instituten voor blindenzorg of mensen met een verstandelijke beperking zijn in het hele land bekend. Op veel fronten tegelijk wordt zorg aangeboden. Ook de gemeente is er door de maatregelen van het Rijk een belangrijk onderdeel van geworden. Iedere zorgondernemer is in zijn eigen onderdeel van die zorg zelfstandig en veelal separaat bezig. Druk bezig ook. De hoogste tijd om eens nader kennis met elkaar te maken. Weten wat er allemaal in Grave op dit gebied gebeurt. Waar anderen mee bezig zijn. Kijken ook. Naar raakvlakken. Naar mogelijkheden tot samenwerken. Ideeën uitwisselen. Van elkaar leren. Ontmoeten is daartoe een voorwaarde.

Het idee voor een samenkomst van zorgondernemers kwam van Graveon. Net als het plan om te komen tot een Zorgplatform Grave. Dit platform is momenteel bezig met het organiseren van een Thema-avond, of Zorgcafé, op 19 april. Ik ontmoet de jonge, enthousiaste zorgmensen in Catharinahof. Ad van Boxmeer is er, namens het zorggedeelte van Catharinahof. Maikel Bardoel en Niels van Lier van fysio Bardoel & van Lier. Iris Holtzhuizer, logopediste van “Spreeknet”. Karin Walraven van de Huisartsengroep Grave. Anja Henisch, nog steeds wethouder van het Sociaal Domein van de gemeente Grave, is namens de gemeente van de partij.

8 november 2017
Ad van Boxmeer: “8 november is een heel belangrijke avond voor de gezondheid in Grave geweest. Er is toen besloten om elkaar wat vaker te zien”. “Het was gelukkig druk”, vervolgt Maikel Bardoel. “Er waren heel veel zorgverleners uit de gemeente Grave. Er werd toen ook geopperd om een Zorgcafé te organiseren. Een gelegenheid te creëren waar mensen met hun enthousiaste werk in de zorg elkaar kunnen ontmoeten. En dan gewoon samen kijken hoe we ervaring en kennis kunnen uitwisselen. Ook digitaal”. Niels van Lier: “Eigenlijk weten we veel te weinig van elkaar”. “Samen-werken in onze zorgverlening is alleen maar beter voor cliënten en patiënten”, vult Karin Walraven aan. “Op die manier krijgt iedereen de zorg die hij nodig heeft en kunnen we maatwerk leveren”, maakt Iris Holtzhuizer het cirkeltje rond. Wethouder Henisch stipt de rol van de gemeente hierin aan: “Ook de gemeente moet weten wat er allemaal voorhanden is, zodat wij cliënten zorgvuldig kunnen adviseren en doorverwijzen”.
Het is wel duidelijk. De leden van het Zorgplatform hoef je de voordelen van een samenwerking niet meer uit te leggen. De neuzen staan dezelfde richting op.

19 april 2018
Het Zorgplatform is druk doende met de organisatie van de bijeenkomst van 19 april. Ad: “Die wordt hier in Catharinahof gehouden. De avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in de Congreszaal”. Het is zijn laatste bijdrage van deze middag, net als voor Karin Walraven. Beiden krijgen een noodoproep en gaan er snel vandoor. Maikel: “Die avond gaan we het in het eerste deel vooral hebben over “positieve zorg”. Wat kan iemand met een beperking wel? Wat zijn dan de kansen en mogelijkheden om die mens te helpen? Kijken naar het Netwerk positieve gezondheid. Een verandering van het ziekte- naar het gezondheidsdenken. Niet meer vragen “Wat is er mogelijk binnen het huidige systeem”, maar “Wat hebben mensen nodig en hoe kunnen we dat mogelijk maken?” Een belangrijk item binnen de wet- en regelgeving en financiering. Compagnon Niels blikt nog heel even terug: “Die 9e november was echt een geweldige avond. Het was een enorme start en een geweldige motivatie om vooral door te gaan”. Iris: “Ik hoop dat op 19 april iedereen gaat aansluiten. Niet alleen van de reguliere zorg, maar ook van instellingen als bijvoorbeeld het Thomashuis. Het is voor iedereen belangrijk: psychisch, psychosomatisch, jeugd en volwassenen, geriatrische zorg, thuiszorg, buurtzorg. Noem maar op. Voor alle smaken qua leeftijd, vormen, preventief, curatief en palliatief. Iedereen hoort erbij. Als het maar met zorg te maken heeft”.

Anja: “Grave heeft historisch gezien een naam op het gebied van zorg. Het gaat best goed, maar iedereen blijft in zijn eigen hokje. Gemeenten krijgen steeds meer verantwoordelijkheden. Zo’n samenwerking in de zorgsector is zowel voor de gemeente als voor de sector een versterking. Een samenwerking die moet leiden tot de beste zorg die er is”.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties