Grave

Je kinderen mee laten delen in de erfenis, of liever niet?

Door Leon Kersten

In een testament kun je zelf bepalen of en hoeveel je kinderen van je erven. Maar: als een kind het daar niet mee eens is, dan erft het kind toch een (groter) deel. Dit wordt de legitieme portie genoemd.

In een testament kun je een kind onterven. Dit betekent dat een ouder regelt dat het kind niks uit de erfenis krijgt. Of een kind dan daadwerkelijk niks uit de erfenis krijgt, hangt van het kind zelf af. In de wet staat namelijk dat een kind recht heeft op de legitieme portie. Dit is een minimumdeel uit de erfenis van een ouder. Als een kind de legitieme portie claimt, moet een berekening worden gemaakt om welk geldbedrag het precies gaat. Deze berekeningsmethodiek is door de wet voorgeschreven. Kinderen kunnen de legitieme portie ook claimen als ze door het testament minder erven dan het minimumdeel.

Termijn
Als een kind is onterfd, dan kan het binnen vijf jaar na overlijden van de ouder de legitieme portie claimen. Heeft het kind wel wat geërfd maar is dat minder dan het minimumdeel, dan geldt er vaak een kortere termijn en moet binnen drie maanden de legitieme portie worden geclaimd. De erfgenamen die niet vijf jaar willen wachten of de claim wordt gelegd, kunnen het kind vragen een besluit over de legitieme portie te nemen.
In een aantal gevallen krijgt een kind dat de legitieme portie heeft geclaimd nog geen geld uit de erfenis. Het geld van de legitieme portie wordt dan namelijk pas uitbetaald als de echtgenoot die de overleden ouder achterliet, ook is overleden. In sommige gevallen geldt dit ook als de overleden ouder met een partner samenwoonde, er een notarieel samenlevingscontract was en in het testament een uitstelclausule is opgenomen.

Testament
Als ouders geen testament maken, dan verdeelt de wet de erfenis onder meer onder de kinderen. Als een alleenstaande ouder met drie kinderen overlijdt en er is geen testament gemaakt, dan krijgt ieder kind een derde deel van de erfenis. Als een ouder hiervan wil afwijken, dan kan dat. Dit kan op verschillende manieren. Het meest vergaande is het onterven van het kind. Dat kind krijgt dan niks uit de erfenis, tenzij deze de legitieme portie claimt. In het voorbeeld krijgt het kind dan een zesde deel als minimumdeel.
Er kan ook een andere regeling in het testament worden opgenomen. Een kind dat bijvoorbeeld al veel geschonken heeft gekregen en minder uit de erfenis moet krijgen. Of een kind dat gehandicapt is en op een andere manier al veel vermogen heeft verkregen. Er zijn ook ouders die willen voorkomen dat de erfenis moet worden ‘opgegeten’ door een kind dat in de bijstand zit.

Vraag het de notaris
Indien je meer informatie wenst dan kun je vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor voor het maken van een afspraak voor een bespreking, maar je kunt ook op een van onze gratis spreekuren langs komen. Op onze vestiging in Grave is er gratis spreekuur op dinsdagen van 17 tot 18 uur en op ons kantoor in Mill is er gratis spreekuur op maandagen tussen 17 en 18 uur.

Mr Leon Kersten, notaris en scheidingsmediator te Grave
Kersten en Wilhelm Notarissen
Markt 10, Grave
0486-473941

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuws

112-meldingen


Vacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties

Dagboek Diala en Enas