Escharen

Wij zoeken voor een bedrijf uit Uden een Zinkbewerker/Leidekker.

Door Wim Zegers van HWC uitzendorganisatie

De zinkwerker / Leidekker werkt volgens door Ridder vastgestelde en aangegeven technieken, kwaliteit- en veiligheidsnormen binnen de aangegeven tijd en is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering en toepassing daarvan.

De zinkwerker / Leidekker heeft de volgende taken:

Veiligheid:
Het werk altijd op een veilige wijze uitvoeren.
Onveilige situaties direct melden bij de voorman en het advies van de voorman volgen hoe om te gaan met de onveilige situatie.
Dient in het bezit te zijn van het basisveiligheid certificaat VCA.
Dient in het bezit te zijn van de juiste PBM’s
Dient 10 x per jaar deel te nemen aan toolbox-overleg.
Dient minimaal 1 x per week een LMRA te verzorgen.
Op de hoogte zijn van de inhoud van het startwerkdocument en handboek uitvoering en indien nodig afwijkingen hierop signaleren en doorgeven aan de voorman en/of uitvoerder van Ridder.

Kwaliteit:
Werkt binnen de vastgestelde kwaliteitsnormen: waterdichtheid, expansiemogelijkheden, ventilatie, bevestigingen, te gebruiken techniek, belijning en afwerking.

Budget:
Werkzaamheden binnen de daarvoor gestelde tijd uitvoeren.
Het werk in één gang afmaken.
Urenbriefje dagelijks invullen en eind van de werkweek inleveren bij de voorman of uitvoerder van Ridder.

Zetwerk en transport:
Het op tijd aan de uitvoerder of voorman aangeven van de te maken onderdelen en het aanleveren van gegevens voor het maken van zettekeningen en bestellingen
Zorg dragen dat er voldoende bevestigingsmiddelen (spijkers en klangen etc.) en overige hulpmiddelen (gereedschappen, ladder, aanhanger etc.) op tijd aangevraagd worden.

Plannen:
Wekelijks samen met uitvoerder of voorman de planning bespreken van de uit te voeren werkzaamheden en een analyse maken van de werkelijk gemaakte productie.

Organisatie:
signaleren van potentiële problemen die de voortgang in de weg staan en dit bespreken met de voorman of uitvoerder.
Afval dagelijks opruimen en gereedschappen, klangen en zink veilig stallen.
Geen onafgemaakte en/of onafgewerkte delen laten liggen bij vertrek van het werk zonder overleg met de uitvoerder.
Indien er een leerling op het werk is deze betrekken in de werkafspraken.

Communicatie:
Initiatief nemen om in overleg en met toestemming van de voorman/uitvoerder het werk, volgens een andere techniek of wijze uit te voeren, indien de standaardoplossing volgens jou niet verantwoord of efficiënt is.
Het gemaakte werk door de voorman/uitvoerder laten controleren en communiceren over eventuele afwijking t.o. de werkopdracht. Zodat de opdrachtgever niet met verrassingen geconfronteerd wordt.
Op tijd signaleren van problemen bij andere partijen welke de werkzaamheden van Ridder kunnen doen stagneren en dit melden bij de voorman/uitvoerder van Ridder.
met de uitvoerder, de voorman en het team het werk eva
Dagelijks werkzaamheden evalueren met de leerling (indien aanwezig op het werk).

Samenwerken:
Op een positieve en constructieve wijze met collega’s en andere bouwplaatsmedewerkers omgaan.
Zorg dragen voor een motiverende opleiding van de leerling zinkwerker (indien aanwezig op het werk).

De Zinkwerker/Leidekker is bevoegd tot:
Het weigeren van werk bij of in onveilige situaties en met ondeugdelijk gereedschap.
Problemen tijdens het werk direct op te lossen zolang dit binnen het bestek en werkvoorbereiding past.
Het aansturen van een leerling echter alleen op verzoek van de voorman en of uitvoerder.

Opleiding:
Lagere beroepsopleiding en minimaal 1 jaar werkervaring.
Interne opleiding.
Overige kennis dient in de praktijk te worden opgedaan.
Openstaan voor het toepassen van nieuwe ontwikkelingen/technieken en indien Ridder het noodzakelijk acht het volgen van een cursus of aanvullende training.

wij bieden:
Een leuke functie;
Salaris volgens cao.
Mogelijkheden tot een vaste aanstelling

|Doorsturen