Zorgen over behalen waterdoelen Aa en Maas

Door Paul Verstegen van Arenalokaal.nl

REGIO - Het waterschap Aa en Maas besprak vrijdag 4 oktober in het Algemeen Bestuur de halfjaarrapportage. Hierin blijkt dat de doelen, die voor dit jaar gesteld zijn, bij enkele programma’s verre van gehaald worden. Het betreft de realisatie van Natte Natuurparels, beekherstel, ecologische verbindingszones en verruiming van watergangen. Leden van het Algemeen Bestuur bieden daarom hulp aan.

Omdat al meerdere jaren achter elkaar deze onderbesteding optreedt zijn recentelijk, bij de voorbereidende commissies, door de meeste fracties hun zorgen geuit. Waar het vooral knelt is de wijze van realistisch plannen met het oog op de waterdoelen, het tussentijds rapporteren en het bijsturen bij voorzienbare omstandigheden. Leden van het college geven bij de laatste commissies zelf ook al aan dat ze al langer nadenken om de huidige werkwijze aan te passen en de doelmatigheid van investeringen beter in beeld te brengen.
Om extra kennis, kracht en snelheid bij deze verbeterslag in te brengen hebben de partijen VVD en 50+ alle fracties opgeroepen om een gezamenlijke werkgroep te vormen uit het Algemeen Bestuur en Dagelijks bestuur. Deze werkgroep zou dan direct aan de slag kunnen om verbeterpunten aan te brengen in de begrotingscyclus en daarmee de sturing van het waterschap. Met een beter zicht op de doelmatigheid van de jaarlijkse investeringen wordt ook duidelijk welke stap er voorwaarts wordt gezet om de ambities te halen. “Het is geen kwestie van harder werken maar van anders werken”, denkt William de Kleijn (VVD) uit Herpen.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties