Zorgen om waterkwaliteit in sloten Oost-Brabant

Door Paul Verstegen van Arenalokaal.nl

REGIO - Uit watermonsters die waterschap Aa en Maas en waterschap De Dommel regelmatig nemen blijkt dat de waterkwaliteit in het oostelijk deel van Brabant in bepaalde gebieden achterblijft. Watermonsters laten daar een hoog gehalte aan stikstof en fosfor zien, wat duidt op te veel aan meststoffen in het water. De waterschappen gaan, samen met partners de NVWA en de Omgevingsdiensten, controleren of mest op de juiste wijze wordt bewerkt en toegepast. Het niet correct toepassen kan grote effecten hebben op de waterkwaliteit.

Tijdens een gezamenlijke inspectie gaan controleurs de komende weken in gesprek met een aantal agrarische ondernemers in het gebied. Ze proberen de oorzaak te achterhalen en kijken of er sprake is van opzet. Dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Door een gecombineerde inspectie uit te voeren, kunnen met de ondernemers alle onderdelen rond het aanwenden, scheiden en afvoeren van meststoffen worden gecontroleerd. Als de controleurs constateren dat er sprake is van overtreding van wet of regelgeving kan handhavend opgetreden worden.

Oppervlakte- en grondwater
Schoon water, zowel oppervlakte- als grondwater, is van belang voor natuur, milieu en de agrarische sector zelf. Slechte naleving van regels rond het gebruik van mest schaadt het milieu, vooral de kwaliteit van het water. Door overbemesting en lozingen kunnen stikstof- en fosforverbindingen in het oppervlakte- en grondwater terecht komen. Dat kan zorgen voor algengroei en te weinig zuurstof in het water. Dit leidt tot verslechtering van de (grond)waterkwaliteit en de biodiversiteit.

|Doorsturen

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties