Waterschap Aa en Maas investeert in zonneweides op alle rioolwaterzuiveringen

Door Paul Verstegen van Arenalokaal.nl

REGIO -  De komende jaren legt waterschap Aa en Maas grote zonneweides aan op alle zeven rioolwaterzuiveringen in Oost-Brabant. Het waterschapsbestuur heeft hiervoor negentien miljoen euro beschikbaar gesteld. Hiermee zet het waterschap een belangrijke stap om in 2030 volledig energieneutraal te zijn. De investering voor de panelen wordt in ongeveer dertien jaar terugverdiend. Als alle zonneweides in gebruik zijn, wekt het waterschap zo'n tachtig procent van haar energieverbruik zelf op. De zonneweides leveren ongeveer de helft hiervan.

Het schoonmaken van afvalwater van bedrijven en inwoners kost veel energie. Zo’n 95 procent van het totale energieverbruik van het waterschap gaat naar de zuiveringen. Door de zonneweides op de zuiveringsterreinen te plaatsen, kan de opgewekte elektriciteit ter plekke worden gebruikt. Bovendien geeft het waterschap als grondeigenaar onbenutte ruimtes op en nabij de zuiveringen een duurzame functie. Een win-winsituatie, waarmee het waterschap de kans benut om daar waar de meeste energie wordt verbruikt, ook het meeste op te wekken.

Energieneutraal in 2030
Als waterbeheerder wordt ook Aa en Maas geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. Extreme weersomstandigheden zoals droogte, hitte en wateroverlast komen steeds vaker voor. Het waterschap wil daarom in 2030 geen extra bijdrage meer leveren aan de uitstoot van broeikasgassen. Momenteel wekt het waterschap een kleine 40 procent van haar verbruik op via de productie van biogas uit zuiveringsslib, zonnepanelen op daken en enkele waterkrachtcentrales bij stuwen. Na realisatie van zonneweides is dit verdubbeld. De resterende 20 procent moet komen uit aanvullende manieren om energie op te wekken of te benutten, bijvoorbeeld via toepassing van warmte uit (afval)water, drijvende zonnepanelen, zonnepanelen in combinatie met waterberging of windenergie.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties