Start hoogwaterseizoen: geen werkzaamheden op of bij dijken

Door Paul Verstegen van Arenalokaal.nl

REGIO - Het is bijna 1 oktober. Dan gaat het hoogwaterseizoen van start. In deze periode, die duurt tot 1 april, gelden er stengere regels om de dijken veilig te houden. Er mogen dan géén werkzaamheden op of aan de Maasdijk of de regionale keringen plaatsvinden. Dat geldt ook voor de beschermingszone van maximaal honderd meter aan beide zijden van de dijk.

De dijken moeten de komende maanden bestand zijn tegen hoge waterstanden op rivieren, kanalen en beken. Peter van Dijk, lid van het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas: “We beschermen vele duizenden inwoners, agrarische en industriële bedrijven tegen hoog water van de Maas. Een veilige Maasdijk is van levensbelang en daarom zijn er strenge regels. Hetzelfde geldt voor de dijken van kleinere beken en kanalen.”
Deze regels zijn nodig, want zelfs een oppervlakkige beschadiging door bijvoorbeeld crossmotoren of graafwerkzaamheden kan grote gevolgen hebben. Een beschadigde grasmat kan door uitholling of uitspoeling leiden tot een dijk die bezwijkt. Waterschap Aa en Maas vraagt daarom aan dijkbewoners om beschadigingen, illegale activiteiten of vandalisme direct te melden bij het klantcontactcentrum via 088-1788000.

Regels voor veiligheid
Tussen 1 oktober en 1 april zijn álle werkzaamheden op of aan de Maasdijk, de regionale keringen én in de bijbehorende beschermingszone verboden. Onder werkzaamheden vallen álle bouw-, graaf- of sloopwerkzaamheden, inclusief het planten of kappen van een boom, tuininrichting of het leggen van kabels of leidingen. Wie zich niet aan de regels houdt, loopt het risico dat het werk wordt stilgelegd. Overtreders krijgen bovendien een boete opgelegd. In deze periode zijn alleen werkzaamheden toegestaan met een watervergunning. Kijk voor alle regels op: www.aaenmaas.nl/keur

 

Maasdijk met beschermingszones.

Regionale dijk (kleinere rivieren) met beschermingszones.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties