Regio Ravenstein - Herpen

SP Oss: 'Plemp buitengebied niet vol met windmolens en zonnevelden'

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

REGIO - In 2017 besloot de Osse gemeenteraad om in 2050 een energieneutrale gemeente te zijn. Dit kan worden gerealiseerd door 50% te besparen op het energiegebruik, 25% van de duurzame energie buiten Oss te betrekken en 25% zelf duurzame energie op te wekken.

"Het college probeert nu in hoog tempo zonneparken mogelijk te maken in het Osse buitengebied. Daarnaast zijn er plannen voor tientallen windmolens in de Stijbeemden en de Lithse polder", stelt de SP Oss. De socialisten stellen een heel andere route voor. "Wij willen inzetten op de route van de landelijke zonneladder. Daarbij worden bij het opwekken van duurzame energie de natuur en landbouwgronden ontzien en ingezet op het benutten van bedrijven en bedrijventerreinen en bijvoorbeeld snelwegen en vuilstorten. Voorkomen moet worden dat het Osse buitengebied wordt volgeplempt met windmolens en zonneweiden. Ook ligt er een belangrijke taak voor het bedrijfsleven die verantwoordelijk is voor 83% van het electriciteitsgebruik en 54% van het gasgebruik in Oss."

'Onevenredig groot effect'
De SP kiest met name voor zonne-energieprojecten omdat windmolens in Oss een "onevenredig groot effect hebben op de natuur (weidevogels en overwinteraars als de kleine zwanen) en het unieke polderlandschap. Bovendien spelen er ook negatieve effecten op de gezondheid bij omwonenden door geluidsoverlast. De SP steunt dan ook de groepen die bezwaar maken tegen nieuwe windmolens. Om draagvlak te organiseren en te houden onder de bevolking is het belangrijk dat zij serieus worden betrokken bij de plannen en zullen profiteren van de productie van duurzame energie."

De SP geeft aan dat de partij: 
* "niet meewerkt aan grootschalige windmolenparken in de Stijbeemden en de Lithse Polder en bewoners in hun verzet blijven steunen."
* "blijft strijden voor een eerlijke verdeling van lusten en lasten onder alle inwoners, bijvoorbeeld via een gemeentelijk energiebedrijf."
* "blijft ijveren om onze inwoners intensief en serieus te betrekken bij de energieplannen."
* "het bedrijfsleven blijft aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor energiebesparing en het realiseren van windmolens en zonnedaken op bedrijfsterreinen."

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties