Ravenstein

Zwarte Piet verdient bescherming!

Door Jan van Asseldonk

Niet omdat er te weinig over gezegd en geschreven is, maar omdat ik niet langer kan zwijgen, wil ik ook een duit in het (discussie)zakje doen.

Deze discussie had nooit mogen ontstaan; daar had men geen aanleiding toe mogen geven en vertel me achteraf niet dat er een geldige reden voor was. Altijd al was ik ervan overtuigd dat de bewering dat donkergekleurde kinderen door die Zwarte Piet “geremd werden” om van het sinterklaasfeest te genieten, alleen waar kon zijn, als die kinderen door hun omgeving – op de 1e plaats de ouders - een negatief beeld over zwarte Piet was aangepraat. (geïndoctrineerd?) Een duidelijker bewijs hiervoor dan de beelden op het 8 uur-journaal van maandag 4 december, waar de wat donkerder gekleurde kinderen er trots op gingen, meer op zwarte Piet te lijken dan hun blanke klasgenootjes, is toch niet denkbaar. 

En begon Zwarte Piet als slaaf? Sinds mensenheugenis was en is hij de sympathieke knecht van Sinterklaas. Wordt hem die promotie misgund? Toen Jozef uit het oude testament onderkoning van Egypte werd, ontstond er geen volksbeweging; anti-kamp tegen hem. Laten we Zwarte Piet niet het slachtoffer maken van witwaspraktijken, al krijg ik soms de indruk, dat het anti-Zwarte Pietenkamp listig journalisten werft om hun zaak te bepleiten. Zo las ik in Trouw van zaterdag 25 november, onder de kop: “Waar is de Friese bijval voor het Pietprotest?” dat Willem Visser vond dat van de Friezen – die toch gestreden hadden voor erkenning van hun eigen taal – bijval voor dat Pietprotest verwacht had mogen worden. Moet ik dat logica vinden? Friezen, die streden voor erkenning van eigen taal (cultuur?), zouden zich achter een groepering moeten scharen die tegen onze cultuur ten strijde wil trekken? Hoe krijg je’t verzonnen?

Hangt de mensen die dat protest voorkwamen een proces boven het hoofd? Het komt vaker, voor dat degene die een klap geeft gestraft wordt, en dat degene die  het al treiterend uitlokte, vrijuit gaat. Is dat gerechtigheid? Als het een geldboete is, hoop ik dat er voldoende sponsors zijn die hen met plezier schadeloos wil stellen. Want hoe gaan we Zwarte Piet beschermen? Moet daarvoor een stichting in het leven worden geroepen, die vooral geen agressief of provocerend gedrag mag vertonen, maar op pure vrijwilligers steunt, die niet op financieel voordeel uit zijn? En die met meer verstand tewerk gaan dan Sylvana Simons, waarover ik onlangs hoorde dat ze lijsttrekker van een partij wil worden. Volgens haar is wie voor Zwarte Piet is, immers een racist.

Wij, mijn vrouw en ik, zijn vóór Zwarte Piet. Mensen van zes verschillende nationaliteiten, waaronder drie Afrikaanse, noemden mijn vrouw mama; zes jaar (1993-1996) hadden we een jongen uit Angola in huis en voor twee dochters van hem, waarvan één mooi donker, zijn en blijven we opa en oma. Wie ons racisten noemt is voor mij een domme flapuit! 

Jan van Asseldonk

|Doorsturen

Wouter

2017-12-12 13:54:25

Dit is mij uit het hart gegrepen.

Willem

2017-12-12 19:35:06

Ik misgun die promotie van Zwarte Piet zeker niet! Mooi artikel. Groeten uit Helmond,een plek waar een middeleeuws kasteel wordt omgetoverd tot de verblijfplaats van de Sint in Nederland,alwaar jaarlijks dúizenden kinderen (busladingen vol vanuit heel Brabant en omstreken) naar toe mogen om pepernoten te verkrijgen uit de handen van uitslúitend Zwarte Pieten. Wij voeden onze kinderen gelukkig zelf op, een Diewertje Blok, Sylvana Simons,NPO,DWDD,Hilversummers: die worden hier niet serieus genomen. Op de site van NPO staat overigens een semi-wetenschappelijk artikel over Slaaf Zwarte Piet,hetgeen ik de nationale zender zeer kwalijk neem. Wellicht daar uw bijdrage eens heen sturen? 

Groeten,Willem van Hout

Bert

2017-12-12 23:24:41

Natuurlijk moet Zwarte Piet beschermd worden. Zwarte Piet is geen karikatuur van een slaaf en zelfs niet van een zwarte man. Zwarte Piet heeft dan ook geen enkele binding met racisme. Nederland is juist een van de meest tolerante landen in de wereld en Jan Schenkman, die Zwarte Piet zijn huidige voorkomen heeft gegeven, was een prominent lid van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, die zich in zijn tijd inspande voor het afschaffen van de slavernij.

Arnold Jan Scheer heeft al aangetoond dat Zwarte Piet ouder is dan de Nicolaasverering en is voortgekomen uit de heidense archetype de Trickster, die wereldwijd voorkwam. Na de kerstening is deze figuur toegevoegd aan het Sinterklaasfeest en heeft een Christelijke verklaring gekregen.

Op https://bertvanzantwijk.wordpress.com/2016/10/29/zwarte-piet/ wordt helder uiteengezet wat de Christelijke betekenis is van Zwarte Piet en wat de betekenis is van zijn zwarte kleur. Ook wordt uitgelegd waarom de dichter en onderwijzer Jan Schenkman er in 1850 voor heeft gekozen om de zwarte knecht een menselijke gedaante te geven. 

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuws


Vacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties