Ravenstein

Zorgcoöperatie Ravenstein zoekt nieuwe bestuursleden

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

RAVENSTEIN - Op 4 april houdt zorgcoöperatie Ravenstein haar jaarlijkse ledenvergadering. Tijdens deze bijeenkomst worden alle formele zaken behandeld, die bij een vereniging thuis horen. Een belangrijk onderdeel is de verkiezing van bestuursleden.

Vereniging zorgcoöperatie Ravenstein timmert flink aan de weg, het aantal activiteiten en het aantal leden groeit. Er zijn vacatures binnen het bestuur ontstaan. Een drietal bestuursleden is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Vandaar dat het bestuur op zoek is naar versterking.

Van kandidaten wordt verwacht, dat zij de doelstellingen van de zorgcoöperatie onderschrijven en een netwerk hebben in het werkgebied van Ravenstein, bij voorkeur binnen de kernen. Kennis van financiën en/of kennis van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) is welkom en er wordt nadrukkelijk gezocht naar jongere kandidaten. Bestuurlijke ervaring is niet vereist. Belangstellenden kunnen zich via mail melden bij voorzitter Andre Megens: voorzitter@zorgcooperatieravenstein.nl

Na de formele zaken en de bestuursverkiezing kijken de coördinatoren Boodschappen, Vervoer, Ontmoeting, Klussen en Communicatie samen met de leden terug op het afgelopen jaar. Daarna komt als inhoudelijk thema “Dementie” op een verrassende, interactieve wijze aan de orde.
Alle leden zijn van harte welkom en hebben een uitnodiging ontvangen. Belangstellende kunnen zich inschrijven als lid.

Meer informatie: www.zorgcooperatieravenstein.nl

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuws


Vacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties