Ravenstein

Woonperspectief in Ravenstein

Door Sidney van den Bergh van CDA Oss

Onlangs las ik in het Brabants Dagblad de dringende oproep van jongeren uit Ravenstein en omgeving voor nieuwbouw projecten in Ravenstein. Het was niet de eerste keer dat dit pleidooi werd gehouden. Herkenbaar, want iedereen kent wel iemand die de afgelopen jaren uit het mooie stadje is vertrokken omdat er nagenoeg geen woningen beschikbaar waren.

In de afgelopen twee jaar heb ik veel mensen daarover gesproken in Ravenstein. Ik heb het dan over grootschalige woningbouw naast de kleinere projecten op een aantal ‘inbreidingsplekken’. Onder meer had ik deze zomer toen het nog kon - natuurlijk op gepaste afstand - een goed gesprek met een aantal mensen op het terras bij De Keurvorst. Stuk voor stuk maatschappelijk betrokken. Waarbij nog een andere dimensie ter sprake kwam. Grootschalige nieuwbouw is ook van belang voor de ondernemers die er nu gevestigd zijn of van wie we hopen dat ze zich in Ravenstein gaan vestigen. Het is van belang voor het verenigingsleven in welke vorm dan ook, voor de soorten van voorzieningen, commercieel of gesubsidieerd en het zorgt ervoor dat je ook op langere termijn een evenwichtige bevolkingsopbouw krijgt. Want zoals in datzelfde artikel in het BD wordt gezegd door een vertrokken jongere: “om aantrekkingskracht te behouden, moet er wel voldoende te beleven zijn.” En dat is ook aan de gemeenschap zelf.

Kortom: het gaat in die gesprekken steeds over perspectief. Een mens heeft behoefte aan perspectief. Dat geeft ons de energie om zaken aan te pakken en door te gaan, ook als het tegenzit. Dat is niets nieuws trouwens, sommigen noemen het ‘hoop doet leven’ maar de strekking is ongeveer wel hetzelfde.

We zijn het er allemaal over eens dat het noodzakelijk is om in Ravenstein nieuwe woningen te bouwen. Ook de gemeente is daarvan overtuigd. Ravenstein staat al te lang op slot. Gelukkig zijn er na jaren van papieren plannen inmiddels een aantal stappen gezet. De schop is bij de Bulk in de grond gegaan. In het leegstaande klooster komen appartementen. En de plannen voor de locatie Hooghuis worden concreet. In totaal meer dan 80 woningen.
Maar Ravenstein met al haar charme, haar ligging aan de Maas, met haar makkelijke ontsluiting van wegen en spoor, verdient echt meer. Niet zomaar geleidelijk een aantal woningen erbij. Maar een grootschalige impuls. Niet alleen voor eigen inwoners, maar ook voor degenen van elders die in deze fijne omgeving willen wonen. En daar is ruimte voor. Op verschillende plaatsen, zo is eerder al gebleken. Dat is een luxe maar vraagt tegelijkertijd om keuzes maken. En daar ligt de gevoeligheid. De meningen zijn verdeeld: wel of niet grootschalig, wel of niet over het spoor of richting Huisseling. Voor die keuzes staan we op korte termijn in Ravenstein. Willen we snelheid maken met bouwen? Oké, maar dan moeten we daar niet te lang over doen. Dat hoeft ook niet.
Wat mij betreft is het helder: vlakbij het station is de logische plaats. Maar … ook daar omheen zijn meerdere mogelijkheden. Met even zoveel belangen. Dus ook daarover even zoveel meningen. Ik pleit voor een kort en intensief traject van overleg en besluitvorming. Met concrete voorstellen vanuit de gemeente gericht op grootschalige woningbouw, voor verschillende doelgroepen en zodanig dat snel begonnen kan worden met de eerste bouw. Ja, en dan weet ik dat ook over deze keuze niet iedereen het eens zal zijn. Maar om tot resultaat te komen moet je keuzes maken en lef tonen, dat hoort bij krachtig besturen.

Sidney van den Bergh
Raadslid CDA Oss

|Doorsturen

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties