Ravenstein

Waterschap past ‘legger’ aan voor toekomstige dijkversterking

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

REGIO - Dijken beschermen ons tegen hoogwater. Het is belangrijk dat de dijken betrouwbaar zijn en voldoen aan de nieuwste (water)veiligheidsnormen die het Rijk heeft opgesteld. Het waterschap Aa en Maas voert daarom tot 2050 diverse dijkversterkingsprojecten aan de Maas uit. Om deze toekomstige dijkversterking goed en niet onnodig duur uit te voeren, heeft het dagelijks bestuur van het waterschap aanpassingen gedaan in de ‘legger waterkeringen’.

De legger bevat kaarten met zones langs de Maasdijk waar bepaalde regels of beperkingen gelden (vergelijkbaar met ruimtelijke zones die in bestemmingsplannen worden vastgesteld). In de ‘ontwerp legger waterkeringen’ zijn enkele nieuwe zones opgenomen. Deze zones zijn bedoeld om ook percelen, woningen of bedrijfspanden die grenzen aan een dijk/op een dijk staan in de toekomst te beschermen tegen overstromingen. De nieuwe zones kunnen gevolgen hebben voor bouw- en/of grondwerkzaamheden die binnen deze zones mogen plaatsvinden.

Dijkversterking in fases
Waterschap Aa en Maas is verantwoordelijk voor de veiligheid en het onderhoud van de dijken langs de Maas. Tot 2050 voert zij daar diverse dijkversterkingsprojecten in verschillende fases uit. "Op dit moment zijn we bezig op het traject Ravenstein–Lith via het project ‘De Meanderende Maas’ (www.meanderendemaas.nl). Vanaf 2019/2020 willen we aan de slag in het gebied Cuijk tot Ravenstein. De overige dijkversterkingen komen na 2022 aan bod. Zo zorgen we ervoor dat alle dijken vóór 2050 voldoen aan de veiligheidsnormen van het Rijk."

Inloopavonden
Om perceeleigenaren, bewoners en bedrijven langs de Maasdijk te informeren over de aanpassingen in de legger, zijn er tussen 28 mei en 14 juni zeven inloopbijeenkomsten. De inloopavond in Megen op donderdag 14 juni wordt gecombineerd met de inloopavond voor het dijkversterkingsproject Meanderende Maas. De data zijn te vinden op www.aaenmaas.nl/nieuws

De ontwerp legger primaire waterkeringen ligt ter inzage tot en met 28 juni 2018 en is in te zien op www.aaenmaas.nl/legger, op het waterschapskantoor in ’s-Hertogenbosch en de districtskantoren van waterschap Aa en Maas in Lith en Cuijk.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties