Ravenstein

Ravenstein of Oss hoofdstad vrijstaat? - Column Theo van Duren

Door Theo van Duren

Het was een historische bijeenkomst afgelopen maandag in ’t Vunderke in Macharen. Want daar werd voor het eerst de Nationale Schoutenassemblee gehouden. Alle schouten van de vrijstaat Land van Ravenstein waren in vergadering bijeen om zich te buigen over de vele vraagstukken die zich aandienen na het veel te vroeg uitroepen van de onafhankelijkheid.

Bestuurlijke kwesties, de verdediging van de landsgrenzen, belastingheffing en aanknopen diplomatieke betrekkingen waren belangrijke punten op de agenda. Tot ieders verrassing echter ging de discussie al heel snel over de vraag welke stad hoofdstad moest worden. Tot dat moment was iedereen er voetstoots vanuit gegaan dat Ravenstein hoofdstad zou zijn van de vrijstaat en stond het dan ook niet geagendeerd. Tot de schout van Oss, René van Rooij, de vergaderdiscipline opzij schoof en in onverbloemd taalgebruik helder maakte dat niet Ravenstein, maar Oss de hoofdstad moet worden van de vrijstaat.

De schout van Ravenstein, Martin Jan van Mourik, was ‘not amused’ en trok meteen alle registers open: ‘Oss kan onmogelijk hoofdstad worden van de vrijstaat Land van Ravenstein. Dan sla je historisch gezien de plank helemaal mis, want Oss hoorde er helemaal niet bij. Ruim vierhonderd jaar was Ravenstein de hoofdstad. En kijk eens wat dat aan schoons heeft opgeleverd. Wandel een kwartiertje door het centrum van Ravenstein en doe daarna hetzelfde in Oss. Dan is het wel duidelijk welke stad de hoofdstad moet worden’.

René van Rooij was bepaald niet onder de indruk en ging meteen in de contre attaque door het betoog van Van Mourik te bestempelen als ‘Grachtengordelpraatjes‘. ‘Met alle respect voor de schout en alle inwoners van Ravenstein‘ zei Van Rooij, ‘maar ze hebben het in dat deftige stadje soms wat hoog in de bol. Ze zijn daar een beetje blijven hangen in het verleden. Vroeger waren ze de baas, maar dat is voorbij. Eén wijk in Oss heeft al meer inwoners dan heel Ravenstein en omstreken bij elkaar. En waar wordt het geld verdiend om de vrijstaat draaiende te houden? Wat mij betreft kunnen we de discussie sluiten: Oss wordt de hoofdstad, en daarmee basta’.

Hoewel er zich binnen de assemblee een meerderheid leek af te tekenen voor Oss, kon de knoop niet worden door gehakt. Meerdere schouten gaven aan dat ze op deze belangwekkende kwestie niet waren voorbereid en wilden uitstel tot de volgende vergadering. Anderen pleitten ervoor om het volk te laten beslissen door middel van een referendum. Van Mourik vond dit een goed idee maar eiste wel dat daarbij het adviesrapport van de Universiteit van Ravenstein zal worden gevolgd. Dit behelst een voorstel van de faculteit Rechtswetenschappen voor een nieuw kiesstelsel waarvan de essentie is dat niet de meerderheid, maar juist de minderheid van stemmen doorslaggevend is. Pikant detail: de leidinggevende professor van de faculteit is tevens schout van Ravenstein.

‘Nou kan ik ook wel een heel scherp argument op tafel gaan leggen’, reageerde Van Rooij, ‘maar ik denk dat we beter samen een pot bier kunnen pakken’. En zo geschiedde en het bleef nog lang onrustig maar gezellig op de eerste Nationale Schoutenassemblee. Het blijft dus nog even wachten op het antwoord op de vraag: wordt Ravenstein de hoofdstad van de vrijstaat of Oss? Aardig item trouwens voor de volgende Arena-poll.

Theo van Duren

 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties